Історія кафедри «Українознавство» в ОНМУ бере свій початок з 90-х років минулого століття. У січні 1993 р. було утворено кафедру «Українська мова та література». З вересня 1993 р. рішенням ректорату шляхом приєднання викладачів із кафедри «Історія та політологія», які читали курс «Історія України», було утворено кафедру «Українознавство». У складі кафедри упродовж 1993-2004 рр. працювали д.і.н., професор І.Л. Сабадирьов, к.філол.н., доценти, кандидати наук В.В. Соколова, В.Г. Стовпець, І.Р. Швець, Г.Х. Кязимова, старші викладачі М.І. Михайлуца, Г.В. Лебідь, А.П. Чухрій, А.Г. Лабазникова та І.О. Хлистова, а також викладачі -В.О. Жученко, О.П. Гогуленко, О.С. Дзинглюк, Т.О. Коробко, згодом М.І. Мирошниченко й Т.Л. Нежинська.

Після конкурсних змагань 2004 р. кафедру «Українознавство» очолив к.і.н., доц. М.І. Михайлуца. Організаційні перетворення останніх років призвели до приєднання до кафедри «Українознавство» викладацького складу кафедри «Іноземні мови» (2012 р.) та кафедри «Теорія та історія держави і права» (2013 р.).

У 2013-2014 н.р. великий і строкатий за фаховим спрямуванням колектив кафедри нараховував 29 працівників, із них: 1 доктор історичних наук, професор; п’ять доцентів; шість кандидатів наук (2 – історичних та по 1 – юридичних, педагогічних, філологічних та політичних); п’ять старших викладачів; сімнадцять викладачів та асистентів. Середній вік викладачів із науковими ступенями, професорів та доцентів сьогодні складає 51 рік.

У 2014 році в результаті структурних змін кафедру було перейменовано на кафедру «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін».

На кафедрі постійно ведеться робота у напрямку підготовки й підбору серед молодих працівників майбутніх науковців та педагогів вищого ґатунку. Після захисту кандидатської дисертації В.В. Левченко в 2013 р. отримав диплом доцента. Двоє викладачів-філологів закінчили аспірантуру, склали кандидатські іспити (Гогуленко О.П., Мирошниченко М.І.). У 2018 році Осипенко Олександр Валентинович під керівництвом д.і.н., проф. Михайлуци М.І. успішно захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. 2022 року Осипенко О.В. отримав диплом доцента по кафедрі «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін».

Від 2007 року і по сьогодні на кафедрі з ініціативи д.і.н., проф. Миколи Михайлуци кожні два роки проводиться Міжнародна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» з 2023 року у зв’язку з розширенням географії учасників було прийнято рішення змінити назву конференції на назву «Причорномор’я: історико-правовий, мовний, етно-культурний та релігійний виміри».

На кафедрі функціонує навчальна лабораторія та аудиторія Товариства українознавців «Світлиця» (завідувач– Кириленко Ганна), в якому представлено крім науково-методичної літератури музейну виставку артефактів історії та етнографії Південної України. У 2023 році кафедру очолив Осипенко О.В.

Завідувач кафедри "Соціальні і гуманітарні дисципліни"

Осипенко 
Олександр Валентинович
 

доцент, кандидат історичних наук

 

Режим роботи кафедри "Соціальні і гуманітарні дисципліни"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Соціальні і гуманітарні дисципліни"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 216 адм. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-18

Наверх

background