1. Історія України Мета курсу «Історія України» полягає у формуванні стійкої системи знань про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття…

  2. Історія української культури Мета вивчення курсу «Історія української культури» спрямована на збагачення та розширення гуманітарної підготовки студентів українських вишів,…

  3. Історія держави і права України Мета курсу «Історія держави і права України» – ознайомити студентів юридичних спеціальностей з особливостями історичного, державного та правового…

  4. Історія держави і права зарубіжних країн Мета курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» – ознайомити студентів юридичних спеціальностей зі світовою історією державно-правового…

  5. Українська мова за професійним спрямуванням Метою курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» є розвиток інтересу до державної мови, розуміння її значущості у житті кожного громадянина…

  6. Історія і культура України Головною метою навчальної дисципліни «Історія і культура України» у вищій школі є: формування гармонійної, розвинутої, національно-свідомої…

  7. Історія України та української культури Дисципліна орієнтована на засвоєння знань і розумінь історії та культури України, всебічне оволодіння набутими впродовж цієї історії культурними…

  8. Інтелектуальна історія Одеси «Інтелектуальна історія Одеси» сприяє формуванню знань щодо основних етапів ґенези інтелектуальної історії в Одесі; звернення до витоків її історії…

  9. Історія Голокосту в Україні «Історія Голокосту в Україні» сприяє формуванню знань в контексті історії України та всесвітньої історії, розвитку історичного мислення студентів,…

  10. Історія ОНМУ «Історія ОНМУ» сприяє формуванню знань з історії Одеського національного морського університету, розвитку ключових компетентностей особистості через…

  11. Туристичне краєзнавство «Туристичне краєзнавство» Метою навчальної дисципліни є формування визначених освітньо-професійною програмою загальних і фахових компетентностей,…

Наверх

background