Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр" (денна форма, бюджет) від 24.08.2023

Спеціальність Список
035 "Філологія"
053 "Психологія"
073 "Менеджмент"
076 "Підприємництво та торгівля"
122 "Комп'ютерні науки"
133 "Галузеве машинобудування"
135 "Суднобудування"
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"
242 "Туризм і рекреація"
271 "Морський та внутрішній водний транспорт"


275 "Транспортні технології"

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" (денна/заочна форма, контракт) від 24.08.2023

Спеціальність Список
053 "Психологія"
073 "Менеджмент"
242 "Туризм і рекреація"
271 "Морський та внутрішній водний транспорт"

275 "Транспортні технології"

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі ОР "Молодший спеціаліст" (денна/заочна форма, контракт) від 16.08.2023

Спеціальність Список
076 "Підприємництво та торгівля"
122 "Комп'ютерні науки"
271 "Морський та внутрішній водний транспорт"

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" (денна форма, бюджет) від 15.08.2023

Спеціальність Список
035 "Філологія"
051 "Економіка"
053 "Психологія"
061 "Журналістика"
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
073 "Менеджмент"
075 "Маркетинг"
076 "Підприємництво та торгівля"
081 "Право"
122 "Комп'ютерні науки"
125 "Кібербезпека та захист інформації"
133 "Галузеве машинобудування" (на базі ОР Молодший спеціаліст)
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (на базі ОР Молодший спеціаліст)
191 "Архітектура та містобудування"
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
242 "Туризм і рекреація"
271 "Морський та внутрішній водний транспорт"275 "Транспортні технології"

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" (денна форма, бюджет) від 04.08.2023

Спеціальність Список
035 "Філологія"
051 "Економіка"
053 "Психологія"
061 "Журналістика"
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
073 "Менеджмент"
075 "Маркетинг"
076 "Підприємництво та торгівля"
081 "Право"
122 "Комп'ютерні науки"
124 "Системний аналіз"
133 "Галузеве машинобудування"
135 "Суднобудування"
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
142 "Енергетичне машинобудування"
191 "Архітектура та містобудування"
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"
242 "Туризм і рекреація"
271 "Морський та внутрішній водний транспорт"

275 "Транспортні технології"
Наверх

background