Кафедра журналістики та мовної комунікації у порівнянні з іншими такими ж структурними підрозділами є досить молодою. Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Сікорська Вікторія Юріївна.

Спочатку з назвою кафедра довузівської підготовки заснована у січні 2020 року в складі факультету по роботі з іноземними студентами ОНМУ, згодом була перейменована в кафедру журналістики та мовної комунікації.

Своєю навчально-методичною, науковою, організаційною та теоретично-прикладною діяльністю кафедра спочатку здійснювала мовну підготовку студентів-іноземців ОНМУ та іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України, але сьогодні проводить підготовку фахівців денної та заочної форми навчання всього ОНМУ та готує майбутніх фахівців зі спеціальності 061»Журналістика».

Кафедра є випускова з напряму підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» і ставить за мету забезпечити ґрунтовні знання та практичні навички з журналістики.

Завдання кафедри – посприяти створенню конкурентоспроможної генерації журналістів, які бажають реалізувати власні інформаційні, соціальні й наукові проєкти, а також усвідомлювати важливість своєї ролі в сучасному медіапросторі України та світу.

Дисципліни, що викладають співробітники кафедри:
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
«Сучасна українська мова медіа»;
«Українська мова як іноземна»;
«Англійська мова (за професійним спрямуванням)»;
«Ділова англійська мова»;
та фахові дисципліни за освітньою програмою «Журналістика та соціальні комунікації».

Кафедра виконує наукову планову держбюджетну тему «Міжкультурна комунікація: аналіз і стратегії розвитку в контексті глобалізації та соціокультурних трансформацій» (науковий керівник – к.філол.н., доцент Сікорська В.Ю.), яка охоплює дослідження міжкультурної комунікації крізь призму стратегій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в контексті глобалізації та аналізу взаємодії культурних спільнот у сучасному соціокультурному просторі.

Наукова діяльність кафедри реалізована через систематичні наукові публікації та виступи співробітників на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. При кафедрі діє науковий журнал категорії Б (035 Філологія) «Причорноморські філологічні студії».

Завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації

Сікорська 
Вікторія Юріївна
 

доцент, кандидат філологічних наук


 

Режим роботи кафедри журналістики та мовної комунікації

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри кафедри журналістики та мовної комунікації

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. лаб. корп., ОНМУ

Телефон:

ОНМУ готує спеціалістів для морської галузі іноземних держав починаючи з 1950 р. Першими студентами і аспірантами стали представники Польщі, Румунії, Болгарії, Чехословаччини, Кореї та Китаю.

У 1978 р. за заслуги в сфері підготовки спеціалістів для В’єтнаму ОІІМФ було нагороджено в'єтнамським орденом "Дружба". У 1985 році за успіхи у підготовці спеціалістів для Республіки Куба інститут було нагороджено Пам’ятним знаком Міністерства вищої освіти республіки.

У 1958р. був створений філіал ОІІМФу, вечірньо-заочний факультет у м. Баку, який очолив декан, доцент А.М.Гаджиєв. Факультет підготував для морського транспорту Каспію більше 1600 судномеханіків, кораблебудівників, механізаторів, гідротехніків та експлуатаційників.

За період з 1950 по 2020 рр. підготовлено більш ніж 2000 спеціалістів для 73 країн Європи, Азії, Африки й Америки не враховуючи випускників із колишніх радянських республік.

Випускники, нинішні студенти, викладачі Одеського національного морського університету пишаються своєю Альма-матер, а на небі горить зірка на ім'я ОІІМФ ‒ таке ім'я було присвоєно в 1998 році (за ініціативою керівництва Вентспілського порту) зірці із сузір'я Візничого міжнародним Зоряним регістром.

  Важливим моментом у підготовці іноземних студентів у сучасному освітньому просторі, є те, що морський університет є членом:
 • Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum);
 • Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU);
 • Асоціації європейських університетів (EUA);
 • Організації Центрально-європейська ініціатива (СЕІ);
 • Південно-східного європейського форуму транспортних досліджень (SETREF);
 • Академічного впливу ООН (United Nations Academic Impact).

У 2017р. в ОНМУ було створено перший в Україні Науковий центр досліджень соціального розвитку країн Нового Шовкового шляху, а у 2018 році КАСН-ОНМУ: Центр досліджень Китаю спільно з Китайською академією соціальних наук (м. Пекін, КНР).

З початку 2000-х підготовка іноземних студентів здійснювалась на усіх факультетах ОНМУ та підтримувалась департаментом міжнародного співробітництва, а згодом відділом міжнародних зв’язків. Ці структурні підрозділи університету відповідали за прийом на навчання іноземних громадян, міжнародну діяльність університету, укладення міжнародних договорів, участь університету в міжнародних проектах та програмах академічної мобільності, прийом іноземних делегацій в ОНМУ.

У зв’язку зі збільшення контингенту іноземних студентів 1 січня 2020 року в ОНМУ було створено Факультет по роботі з іноземними студентами. Очолила факультет Гловацька Світлана Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління логістичними системами і проектами» ОНМУ, яка з 2004 року очолювала департамент міжнародного співробітництва та відділ міжнародних зв’язків університету.

Сьогодні факультет є навчально-виховним, науковим та адміністративним підрозділом ОНМУ, який провадить навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства на різних рівнях освіти за акредитованими спеціальностями ОНМУ. Система навчання іноземних студентів відповідає вимогам державних стандартів та держав, студенти з яких навчаються в ОНМУ. Необхідно відзначити, що з 2018 року ОНМУ розпочав підготовку іноземних студентів англійською мовою.

  До складу Факультету входять:
 • кафедра Довузівської підготовки
 • кафедра Природничих та технічних дисциплін
 • навчальна лабораторія та лабораторія аудіовізуальних методів навчання.

Відео презентація

Декан факультету по роботі з іноземними студентами

Гловацька
Світлана Миколаївна 
 
кандидат технічних наук,
доцент

 

Режим роботи деканату факультету по роботі з іноземними студентами

Понеділок - п'ятниця: 8.30 - 17.30

технічна перерва: 12.00 - 13.00

Контакти деканату факультету по роботі з іноземними студентами

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ОНМУ, офіс 219 лабораторний корпус.

Телефон / факс: + 38 (048) 732 05 47, + 38 (063) 368 12 24 (Viber)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – декан факультету

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Fecebook: Ird.ONMU

Skype: ONMU-foreign-students

Відділ міжнародних зв'язків є основним підрозділом університету, що забезпечує встановлення, розвиток та удосконалення міжнародної діяльності ОНМУ.

Діяльність відділу міжнародних зв'язків ОНМУ здійснюється за такими напрямами:

 

 • підготовка фахівців для зарубіжних країн (бакалаврів, магістрів);
 • післядипломна освіта і підвищення кваліфікації іноземних фахівців;
 • участь у виконанні проектів та програм Європейського Союзу та інших міжнародних освітніх та наукових програм;
 • встановлення ділових відносин з зарубіжними підприємствами і компаніями з метою забезпечення проведення навчальної практики та подальшого працевлаштування та ін.

Одеський національний морський університет має давні традиції в галузі міжнародного співробітництва та встановлення контактів. Цьому сприяє міжнародний авторитет університету, високий рівень навчання, досвід професорсько-викладацького складу, поширення їх наукових робіт за кордоном.

Основними структурними підрозділами ОМС ОНМУ є:

 • група міжнародного співробітництва;
 • група міжнародної освіти.

 

Ці підрозділи безпосередньо підтримують міжнародні зв'язки ОНМУ на належному рівні завдяки високим професійним і комунікативним здібностям своїх співробітників, а також їх прагненню до вдосконалення діяльності відділу міжнародних зв'язків, пошуку партнерів та встановленню нових міжнародних контактів.

Начальник відділу міжнародних зв'язків

Гловацька
Світлана Миколаївна

 

Режим роботи відділу міжнародних зв'язків

понеділок - п'ятниця: 8.30 - 17.30

технічну перерву: 12.00 - 13.00

Контакти відділу міжнародних зв'язків

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 219 лаб. корп., ОНМУ.

Телефон / факс: + 38 (048) 732 05 47
+ 38(063)3681224

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наверх

background