Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітня програма: Лідерство та підприємництво

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання

Більш детальна інформація про нас за посиланнями:

Ми в Інстраграм

Ми в Фейсбук

Спеціальна група Абітурієнтів 2022 у телеграм

Підготовка за освітньо-професійною програмою «Лідерство та підприємництво» на спеціальності «Підприємництво та торгівля» дозволить розвинути лідерські навички, навчитися тому, як мотивувати інших, як організовувати людей за допомогою свого авторитету і як ефективно очолювати колектив.

Ця спеціалізація для тих, хто хоче створити свій бізнес і отримати необхідні для цього компетенції в області підприємництва, маркетингу, стратегічного управління, управління бізнес-проектами, людськими та фінансовими ресурсами.

Відео-презентація спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Основні дисципліни навчального плану студентів
 • Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • Стратегічний менеджмент і маркетинг
 • Міжнародний бізнес
 • Інформаційні системи та технології в бізнесі
 • Адміністрування підприємницької діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Оподаткування та валютно-фінансове забезпечення міжнародної торгівлі
 • Стійкість і соціальна відповідальність бізнесу
 • Економіка бізнесу
 • Технологічне лідерство
 • HR-менеджмент та командостворення
 • Управління проектами

Випускники можуть працювати на посадах: керівника державного підприємства або приватної компанії, спеціаліста державної служби з питань адміністрування бізнесу, бізнес-аналітика, наукового співробітника, завідувача відділу, як самостійного, так і у складі апарату управління, який реалізує функції управління бізнесом, експерта з питань стратегічного розвитку та адміністрування бізнесу, консультанта із питань розвитку та адміністрування бізнесу, фахівця-аналітика із дослідження ринку, помічника керівника підприємств, установ та організацій з питань управління бізнесом, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітика з інвестицій, викладача вищої освіти, методиста, молодшого наукового співробітника вищої освіти.

Ця спеціальність для тих, хто бажає розвиватися і впевнено підніматися кар'єрними сходами.

Наверх

background