Спеціальність:194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Освітня програма: «Гідротехнічне будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 3 роки 10 місяців (на очній і заочній формах навчання)

Відео презентація спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехніка є однією з найдревніших за віком і важливішою за значимістю галуззю людської діяльності. Основний її напрямок - освоєння морів та океанів для потреб народного господарства, будівництво морських портів та водних шляхів, захист побережжя від шкідливого руйнівного дії хвиль.

Кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» та «Цивільної інженерії та архітектури» Навчально-наукового морського інженерно-технічного інституту ОНМУ - найбільша та найстаріша наукова школа у галузі проектування, будівництва та експлуатації морських, берегових та портових гідротехнічних споруд.

Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут ОНМУ єдиний в Україні, де можна отримати комплексну підготовку за наступними напрямками:

 • Морська портова гідротехніка
 • Морська шельфова гідротехніка
 • Підводні трубопроводи
 • Інженерна захист берегів морів, річок та океанів
 • Cтворення морських водних шляхів
 • Судноремонтні та суднобудівні споруди
 • Берегове будівництво

За час існування кафедр освіту отримали понад 5000 інженерів, які працюють на керівних та провідних інженерних посадах в морських і річкових портах, на суднобудівних та судноремонтних заводах, в управліннях водних шляхів і підрозділів аварійно-рятувальних і підводно-технічних робіт, проектних та науково - інтелектуальних організацій, в будівельних компаніях, в навчальних закладах. Більш ніж 300 інженерів-гідротехніків було підготовлено для 38 країн дальнього зарубіжжя.

Серед випускників різних років було багато керівників підприємств, об'єднань, відомств, відомих учених та державних службовців. Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут ОНМУ має у своєму розпорядженні навчально-дослідницькі лабораторії: САПР в гідротехніці; механіки ґрунтів; гідравліки та геодезії. Вони оснащені сучасним обладнанням та приладами для проведення навчального процесу та науково-дослідної роботи.

Основні дисципліни, які вивчають здобувачі вищої освіти спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»:

 • Управління водними ресурсами та меліорація
 • Високотехнологічні позаберегові споруди
 • Технологія будівництва воднотранспортних споруд
 • Надійність та технічна експлуатація гідротехнічних споруд
 • Гідроекологічний моніторинг масивів поверхневих, підземних і прибережних вод
 • Морські та річкові порти
 • Морські канали
 • Техніко-економічні розрахунки в ГТБ
 • Внутрішні водні шляхи
 • Інформаційні технології в гідротехнічному будівництві
 • Гідротехнічні споруди

Факультет воднотранспортних та шельфових споруд

Menu
Наверх

background