01 березня 2017 року
ВІДБУЛАСЯ БІНАРНА ЛЕКЦІЯ
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА
З ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА»
за темою «Захист прав інтелектуальної власності»
для студентів 4 курсу денної форми навчання «Право»

Лектор: ст. викладач О.М. Іванова

Запрошений практичний фахівець: Тетяна Мельник представник GROUP FS – cyber crimes investigation

Запрошений практичний фахівець розкрила тему за допомогою розгляду питань щодо поняття права інтелектуальної власності та її співвідношення з правом власності. Надана характеристика об'єктам права інтелектуальної власності, суб'єктам права інтелектуальної власності.

Особлива увага приділена питанню особистих немайнових прав інтелектуальної власності та використання об'єкта права інтелектуальної власності.

На власному практичному досвіді доповідач розглянула питання захисту права інтелектуальної власності. Були наведені приклади розгляду вищезазначених питань у судовому процесі.

Студенти мали нагоду поспілкуватися щодо проблемних питань, які виникають при захисті прав інтелектуальної власності.

Наверх

background