13 лютого 2023 року здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право Одеського національного морського університету 3 та 4 курсу почали виробничу практику в Одеському окружному адміністративному суді, Приморському та Київському районних судах м. Одеси, Національній поліції в Одеській області, Раді адвокатів Одеської області, в адвокатських об’єднаннях та у адвокатів, які здійснюють індивідуальну діяльність, Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції та в приватних нотаріальних конторах, в Головному управління Державної міграційної служби в Одеській області та у юрисконсульській службі певних установ та підприємств, наприклад, в товаристві з обмеженою відповідальністю «Дунайський логістичний центр», Будівельна компанія «Бастіон», Товариство з обмеженою відповідальністю «Eisa limited», Товариство з обмеженою відповідальністю «Новікон» та ін.

Бази практики здобувачі вищої освіти обирали самостійно з переліку запропонованих ОНМУ баз практик, договори з якими знаходяться у вільному доступі на сайті ОНМУ Навчально-наукового морського гуманітарного інституту, а також, за власним бажанням, могли обрати місце виробничої практики.

Взагалі виробнича практика дуже важливий сегмент підготовки майбутніх правників. Тому керівники практики - завідувачка кафедри кримінального та адміністративного права, к.ю.н., доцент Кукшинова О.О. та доцент кафедри морського права Допілка В.О. на протязі всього терміну проходження практики підтримують зв’язок зі здобувачами вищої освіти та базами практики для сумісного керування процесом проходження практики.

В процесі проходження практики здобувачам вищої освіти пропонується пройти анонімне опитування на предмет задоволення проходженням практики з метою вдосконалення на майбутнє вектору практичної підготовки здобувачів виходячи зі студентоцентрованого підходу до навчального процесу, враховуючи, за можливості, їх побажання.

Наверх

background