З метою максимального зближення теоретичного навчання з практикою на спеціальності 081 Право Одеського національного морського університету запроваджується можливість для здобувачів вищої освіти поринути у світ судових процесів (цивільного, кримінального, адміністративного, господарського). Для цього обладнана зала судових засідань в одному з навчальних корпусів ОНМУ.

Під час таких практичних занять здобувачі вищої освіти відточують свої знання, які здобули на лекціях, практичних заняттях та під час проходження навчальної та виробничої практики.

Тим самим при моделюванні судових справ в них формуються необхідні навички (soft skills), такі як, автономія, комунікація та можливість працювати у команді тощо. Також отримуються відповідні результати навчання, передбачені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 20.07.2022 року №644, зокрема визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю; оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему; самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій; вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, із застосуванням правничої термінології; мати базові навички риторики; доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики доступно і зрозуміло; знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності; вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних; використовувати комп’ютерні програми, необхідні у правничій діяльності; працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди; виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти, і робити обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Таким чином здобувачі вищої освіти готуються почувати себе досить впевнено при моделюванні в подальшому судових справ безпосередньо в приміщенні судів за присутності висококваліфікованих фахівців своєї справи – суддів та адвокатів, які мають можливість оцінити практичні вміння та навички здобувачів вищої освіти.

Наверх

background