11 травня 2023 року
в рамках ознайомлення студентів з правовим статусом об’єктів природно-заповідного фонду України
за тематикою робочої програми з дисципліни «Екологічне право»
к.ю.н, доцентом, доцентом кафедри цивільного і трудового права
Оленою Миколаївною Борщевською
було організовано бінарне заняття
на базі Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова
для студентів 2 курсу спеціальності 081 Право
Одеського національного морського університету
із запрошенням фахівця ботанічного саду Лариси Іванівни Лисянської

Зайняття пройшло в форматі офлайн з дотриманням всіх необхідних заходів цивільної безпеки, а також бажаючі здобувачі, могли бути присутніми в конференції онлайн за допомогою платформи ZOOM через посилання викладача дисципліни «Екологічне право» к.ю.н, доцент О.М. Борщевської.

Локація була обрана не випадково, оскільки ботанічний сад, згідно із законом України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року є науково-дослідною природоохоронною установою, яка створюються з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи.

Студенти, окрім естетичного задоволення краєвидом ботанічного саду, в який вони потрапили під час цвітіння сакури, деревовидних піонів, тюльпанів, гліцинії та червонокнижної клокачки, змогли закріпити свої знання щодо правового статусу об’єктів природного-заповідного фонду.

Так вони були наочно ознайомлені із закріпленим в законі зонуванням природно-заповідного фонду на експозиційну, наукову, заповідну, адміністративно-господарську зони. Маршрут заняття пролягав за екскурсійний тропами, як визначено в законодавстві про природно-заповідний фонд України, на що було саме підкреслено.

Здобувачам було пояснено, яка діяльність може проводиться в тій чи іншій зоні ботанічного саду, можливість та підстави проведення господарської діяльності ботанічного саду взагалі, було розказано, коли і яким чином можна укладати договори купівлі-продажу та міни щодо насіннєвого фонду ботанічного саду.

Також наші здобувачі дізналися про перелік інвазійних рослин, які становлять безпосередню загрозу природному аборигенному біорізноманіттю, менеджменту екосистем, сільського та лісового господарств тощо і тому не рекомендовані для озеленення висаджування в лісосмугах та парках. Було зауважено, що інші зелені насадження не потребують дозволу для висадження, але для того, щоб зелене насадження, яке, навіть, уявляє загрозу, було знешкоджено (вирубання, підрізання гілок тощо в населених пунктах та інших суспільних об’єктах) потрібний спеціальний дозвіл.

Було зауважено на складність доведення складу злочинів щодо крадіжок з фонду ботанічного саду рослин, але здобувачі вищої освіти надали пропозиції щодо можливості проведення спеціальних судових експертиз на генетичний спектр досліджень та можливість вирощувати такі рослини поза межами ботанічного саду. Відбулася цікава дискусія щодо правового аспекту розкриття таких злочинів.

По ходу заняття здобувачі отримали від доцента О.М. Борщевської домашнє завдання змоделювати ситуативне завдання щодо визначення оферти, акцепту та виду договору за яким можна отримати рослинний матеріал з ботанічного саду та визначитися з правовим статусом його надлишків, а також скласти покрокову логістику отримання дозволу на санітарну обрізку дерев та кущів в населених пунктах.

Не обійшлося без креативного завдання від викладача на кмітливість щодо визначення об’єктів природно-заповідного фонду як Одещини так і всієї України, що сприяло по-перше, детальному вивченню законодавства про природно-заповідний фонд України, а по-друге, надало можливість здобувачам ще глибше поринути у світ величної природи нашої коханої України, з метою формування в них еколого-правових знань та загальної екологічної свідомості та виховання.

Заняття пройшло на одному подисі, бо фахівець Л.І. Лисянська змогла донести до майбутніх правників важливість дотримання законодавства про природно-заповідний фонд на цікавих прикладах та наочному матеріалі, що навіть ті здобувачі, які не змогли офлайн доєднатися відмітили, що вони наче також побували разом з одногрупниками та відчули велич природи України, усвідомлюючи, що правові знання з екологічного права нададуть можливість в подальшому зберігати та відновлювати нашу країну, особливо після перемоги України, коли дійсно знадобляться фахові правничі знання і в екологічному праві також.

Ми вдячні нашим партнерам з освітнього процесу за таку чудову нагоду проведення бінарного заняття з дисципліни «Екологічне право» в поєднанні правових, наукових, освітніх та загальних знань.

Наверх

background