Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% забезпечення гуртожитками відповідно до потреби; наявність профільних аудиторій, лабораторій, навчально-наукова лабораторія «Стартап-акселератор», приміщення для проведення майстер-класів, комплексу приміщень «Територія гостинності», в якому знаходиться «Підприємницький клуб ОНМУ», забезпеченість комп’ютерними робочими місцями та прикладними комп’ютерними програмами, в кількості достатньої для виконання навчальних планів.

У комп’ютерному класі кафедри підприємництва та туризму встановлені 18 шт. Intel Celeron CPU 1.80GHz з ліцензованими програмними продуктами Microsoft Office (Windows 10), Master-Бухгалтерія від української компанії ІТ-enterprise, що дозволяє здобувачам вищої освіти виконувати практичні роботи, індивідуальні завдання з різних освітніх компонент, проводити ділові гри з використанням програми Excel.

Аудиторія 511 л забезпечена мультимедійним обладнанням та використовується окрім навчальних занять, для захисту бакалаврських та магістерських робіт, проведення майстер-класів, тренінгів, круглих столів, студентських конференцій, засідань наукових гуртків «Бізнес-консалт», «Фінансовий аналітик», «Фортуна», «Наукова проблема група туристичних досліджень».

«Підприємницький (StartUp) клуб ОНМУ» створений для підвищення рівня обізнаності про стартап екосистему та розвиток підприємницького мислення і культури серед студентів, викладачів, молодих вчених та інших представників академічного середовища, підвищення освітньо-культурного і професійного рівня громадян, розвиток підприємницьких здібностей, популяризація та впровадження в практику новітніх методик акселерації стартапів, надання консалтингової, матеріально-технічної, юридичної та організаційної підтримки студентам Університету, зовнішнім слухачам, інноваторам та їх командам в реалізації стартап-проєктів, проведенні наукових досліджень та отриманні нових знань, професійного навчання і підвищення кваліфікації в питаннях здійснення підприємницької діяльності та з врахуванням потреб акселерації стартапів. У клубі проводяться зустрічі в межах стартап семестрів Підприємницького клубу Yep! ОНМУ, ведеться розробка стартап-проєктів, підготовка до конкурсу стартапів, що проводяться як одеським національним морським університетом, так і іншими ЗВО.

В комп’ютерному класі кафедри підприємництва та туризму встановлені 18 шт. Intel Celeron CPU 1.80GHz з ліцензованими програмними продуктами Microsoft Office (Windows 10), Master-Бухгалтерія від української компанії ІТ-enterprise, що дозволяє здобувачам вищої освіти виконувати практичні роботи, індивідуальні завдання з різних освітніх компонент, проводити ділові гри з використанням програми Excel.

У комплексі приміщень "Територія гостинності" здобувачі вищої освіти спеціальності 242 Туризм виконують практичні завдання з освітніх компонент "Організація готельного господарства", "Сервісологія" та "Індустрія гостинності", зокрема шляхом організації фуршетного столу.

Аудиторний фонд кафедри - 7 поверх головного корпусу: лекційні аудиторії та аудиторії для практичних занять

Наверх