Шановні студенти, абітурієнти та всі зацікавлені особи!

Пандемія, військова агресія, як наслідок, дистанційне навчання, відтік талановитих абітурієнтів – це нові виклики, які постали перед нами. Приймаємо їх з готовністю та вірою, що ви – справжні патріоти, якими ми будемо незабаром пишатися. Впевнена, що саме ви відчуваєте потребу пишатися своєю країною, містом і саме ви готові розбудувати свою батьківщину після перемоги.

Я звертаюсь саме до вас і запевняю, що ми спроможні забезпечити належного рівня якість бізнес-освіти в умовах цифровізації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних технологій, підготувати вас до особливостей нового світу, в якому вам доведеться працювати в найближчій перспективі.

Викладачі кафедри підприємництва та туризму за допомогою наших партнерів- представників бізнесу готує конкурентоспроможних на ринку праці фахівців за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Туризм».

Український бізнес – це приклад самоорганізації, гнучкості та швидкої адаптації до ситуації. Морський бізнес продемонстрував наскільки велика його роль в постачанні критично важливих товарів. Туристична галузь, яка зараз зазнала крупних втрат, за прогнозами, буде відновлюватися швидкими темпами після перемоги, оскільки про Україну дізнався весь світ і багато туристів приїде саме до України. Тому морська та туристична галузі дуже потребують висококваліфікованих професіоналів, якими може стати саме ви!

Навчитися можна лише тому, що любиш (Гете І.). Бажаю вам любити справу вашого життя!

З повагою, завідувачка кафедри,
кандидат економічних наук, доцент
Юлія Наврозова

Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Наврозова Юлія Олександрівна, знаний фахівець у галузі морського бізнесу, автор багатьох наукових та науково-методичних праць.

  На кафедрі ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:
 • 076 «Підприємництво та торгівля».
  Спеціалізація:
  «Бізнес на морському транспорті».
 • 242 «Туризм та рекреація».
  Спеціалізації:
  «Морський та річковий туризм»;
  «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес».
 • 075 «Маркетинг».
  Спеціалізація:
  «Маркетинг і бізнес-аналітика»

Професорсько-викладацький склад кафедри - це: 4 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача, 1 викладач.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво випускними кваліфікаційними роботами магістрів та бакалаврів за вищевказаними спеціальностями, багато з яких неодноразово відзначені призами та грамотами на конкурсах наукових робіт і проектів.

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна діяльність, виконуються державні науково-дослідні роботи, відбувається співпраця з підприємствами морської галузі з метою підвищення якості освіти та працевлаштування випускників.

Процес навчання ґрунтується на широкому використанні методів активізації лекційних та практичних і лабораторних занять, дослідженні досвіду провідних суб'єктів підприємництва, зокрема, в морській галузі.

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців економічного профілю на принципах міжнародної мобільності з розумінням особливостей функціонування світових тенденцій і досконалим знанням особливостей підприємницької діяльності в морському бізнесі та туризмі.

  Кафедра гарантує:
 • високий рівень наукової професійної фахової підготовки;
 • створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх потреб та талантів;
 • якісне працевлаштування.

  До сильних сторін та можливостей кафедри «Підприємництво та туризм» слід віднести:
 • наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, який спеціалізується на підприємницькій діяльності на водному транспорті та у туристичному бізнесі;
 • наявність акредитованих освітніх програм підготовки за бакалаврським та магістерськимі рівнем;
 • досвід проведення викладачами навчальних тренінгів в організаціях та провідних підприємствах міста та Одеської області;
 • проведення лекційних та практичних і лабораторних занять з використанням сучасних інформаційних засобів та технологій;
 • багаторічний досвід організації та проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій;
 • наявність розроблених силами професорсько-викладацького складу новітніх навчальних та методичних матеріалів;
 • значна кількість підготовлених призерів ІІ туру Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • наявність договорів про співпрацю з провідними підприємствами та установами міста в рамках реалізації практичної підготовки студентів;
 • охоплення нормативних та вибіркових дисциплін підготовки студентів онлайн-курсами;
 • можливість студентам проходити практику за кордоном на провідних підприємствах відповідних галузей економіки;
 • унікальні новітні спецкурси, які розроблені викладачами кафедри;
 • студенти мають можливість публікувати власні наукові розробки у фаховому науковому збірнику «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»;
 • можливість отримання подвійних дипломів європейського зразка.

Завідувачка кафедрою «Підприємництво та туризм»

Наврозова 
Юлія Олександрівна
 

доцент, кандидат економічних наук


 

Режим роботи кафедри «Підприємництво та туризм»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Підприємництво та туризм»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 504 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-36

Більш детальна інформація про нас за посиланнями:

Підриємництво, торгівля та біржова діяльність Туризм

Ми в Інстраграм

Ми в Інстраграм

Ми в Фейсбук

Ми в Фейсбук

Спеціальна група Абітурієнтів у телеграм (Підприємництво, маркетинг)

Спеціальна група Абітурієнтів у телеграм (Туризм)

Наверх