Освітня програма "Бізнес на транспорті", 2020

Освітня програма "Бізнес на транспорті", 2021

Освітня програма "Бізнес на морському транспорті", 2022

Освітня програма "Бізнес на морському транспорті", 2023

Освітня програма "Бізнес на морському транспорті", 2024

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП Бізнес на морському транспорті на першому (бакалаврському) рівні (2024), надсилати за електронною адресою:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Наврозова Юлія Олександрівна (гарант ОП)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Гребенник Наталя Григоріївна,
або за телефонами:
067-904-59-69 Наврозова Юлія Олександрівна
063 -471-92-08 Гребенник Наталя Григоріївна

Проєкт ОП Бізнес на морському транспорті на першому (бакалаврському) рівні (2023)

Навчальні плани
Рік Денна форма Заочна форма
2020 Навчальний план 2020 Навчальний план 2020
2021 Навчальний план 2021 Навчальний план 2021
2022 Навчальний план 2022 Навчальний план 2022
2023 Навчальний план 2023 Навчальний план 2023

Відомості про гаранта

Інформація про гаранта

Список праць

Підтвердження досягнень у професійній діяльності

Стажування

Довідка про підвищення кваліфікації

Сертифікат про участь у вебінарі UNICHECK

Сертифікат про участь у вебінарах "Наукові публікації - Publ. Science"

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сертифікат про проходження курсу "Управління якістю та безпекою в туризмі"

Сертифікат про проходження курсу "Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах"

Сертифікат про проходження курсу "Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах"

Сертифікат про проходження курсу "Основи фінансів та інвестицій"

Свідоцтво про проходження підготовки і перевірки компетентності за програмою "Техніка інструктажу, методи і практика підготовки та оцінки компетентності моряків"

Сертифікат про проходження програми "Маркетингові комунікації: інтегрована система, що розвивається"

Сертифікат про проходження курсу "SMM: фундамент"

Сертифікат про проходження курсу "Як почати власну справу в часи невизначеності"

Сертифікат "Експерт з акредитації освітніх програм"

Рецензії

2024

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

2023

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

2022

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на морському транспорті"

2021

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

2020

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Рецензія-відгук на ОП "Бізнес на транспорті"

Опитування

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників (НПП) групи забезпечення освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня "БІЗНЕС НА ТРАНСПОРТІ" спеціальності 076 ОНМУ

Звіт про результати опитування науково-педагогічних працівників групи забезпечення освітньо-професійної програми «Бізнес на морському транспорті» та створеними в ОНМУ умовами праці»

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з метою оцінювання якості освітньої програми «Бізнес на морському транспорті» та створеними в ОНМУ умовами навчання

Звіт про результати опитування роботодавців щодо оцінювання якості забезпечення освітнього процесу за ОПП «Бізнес на морському транспорті»

Робота зі стейкхолдерами

Шановні роботодавці!

Метою анкетування є оцінювання якості забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" в Одеському національному морському університеті за освітньо-професійною програмою (ОПП) "Бізнес на транспорті" (метою є підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними загальнонауковими й спеціальними методами, професійними методиками і технологіями, застосування яких дозволяє вирішувати складні практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких структур в транспортній сфері, зокрема на морському транспорті).

Збір інформації через анкетування є частиною щорічного моніторингу ОПП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою покращення якості підготовки та організації освітнього процесу.

Дякуємо за співпрацю!

Угода про про організацію практики з ТОВ "Армар Онлайн Рітейл"

Угода про співробітництво з Хмельницьким національним університетом

Угода про співробітництво з Національним авіаційним університетом

Угода про співробітництво з ТОВ "Дельта Вілмар Україна"

Угода про співробітництво з Одеським національним технологічним університетом

Угода про співробітництво з Івано-Франковським національним технічним університетом

Угода про співробітництво з ТОВ «Глобал Оушен Лінк»

Угода про співробітництво з CARRYLANDLOGISTICS

Договір про співпрацю з агентською компанією "Портус Лібера"

Договір про практику з агентською компанією "Портус Лібера"

Угода про співробітництво з Сумським національним аграрним університетом

Угода про співробітництво з Inter Trans Logistics

Угода про організацію практики здобувачів вищої освіти з Inter Trans Logistics

Угода про співробітництво з Університетом митної справи та фінансів

Угода про співробітництво з Ужгородським національним університетом

Угода про співробітництво з Національним університетом «Харківський політехнічний технічний інститут»

Угода про співробітництво з ТОВ "СЕЛЕКТ БЛЕК СІ ТУРС"

Угода про організацію практики здобувачів вищої освіти з ТОВ "Мортелеком"

Угода про організацію практики здобувачів вищої освіти з ТОВ "СЕЛЕКТ БЛЕК СІ ТУРС"

Угода про співробітництво з Уманським національним університетом садівництва

Угода про співробітництво з ТОВ "Рібас Хотелс Груп"

Договір про співпрацю з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом

Договір про співпрацю з ТОВ "Транс-Сервіс-КТТ

Договір про практику з ТОВ "Транс-Сервіс-КТТ

Договір про співпрацю з ТОВ "Форс Індастріал Марін"

Договір про співпрацю з ПАТ "Іллічівськзовніштранс"

Договір про співпрацю з ТОВ "Дюк Актив"

Договір про співпрацю з ТОВ "Укрекспортер"

План роботи зі стейкхолдерами спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» освітня програма «Бізнес на морському транспорті» першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік

Спільні заходи

Відкрита лекція від директора "ZIM"

Відкрита лекція від керівника Центру підтримки бізнесу

Мастер-класи та відвідування компанії від керівника логістичної компанії Inter Trans Logistics

Відкрита лекція від директора логістичної компанії OneWhale

Відкрита лекція від тім лідера логістичної компанії "Clever team"

Відкрита лекція від власника та керівника Arber Group Юрія ШПИРТА

Методичне забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті"

Список дисциплін по ОПП 2020, 2021, 2022, 2023 на 2023-2024 навч. рік
Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
Форма підсумкового контролю
1 курс
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
ОК 1 Політологія і соціологія 3 залік
ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен
ОК 3 Вища та прикладна математика 6 залік
ОК 4 Історія України 3 екзамен
ОК 5 Інформатика (загальний курс) 3 залік
ОК 6 Іноземна (німецька або англійська) мова 3 залік
ОК 7 Правознавство 3 залік
ОК 8 Філософія 3 екзамен
ОК 9 Екологія 3 залік
1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
ОК 12 Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 екзамен
ОК 13 Історія підприємницької діяльності 4 екзамен
ОК 14 Бізнес-комунікації в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності 5 екзамен
ОК 15 Соціальна відповідальність в організаціях 4 залік
ОК 16 Психологія ділових відносин 4 залік
ОК 17 Навчальна практика 3 залік
ОК 18 Товарознавство 8 екзамен
2 курс
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1. Цикл освітніх компонент загальної підготовки
ОК 9 Екологія 3 залік
ОК 10 Професійна англійська мова (3 та 4 семестр) 6 залік
1.2. Цикл освітніх компонент професійної та практичної підготовки
ОК 20 Економіка підприємства морського транспорту 3 залік
ОК 21 Менеджмент 4 екзамен
ОК 22 Господарське право 3 залік
ОК 23 Інформаційно-комунікаційні системи та технології у бізнесі 3 залік
ОК 24 Організація торгівлі 3 залік
ОК 25 Підприємництво (3 та 4 семестр) 10 залік, екзамен, KP
ОК 26 Маркетинг 3 залік
ОК 27 Облік та оподаткування 6 залік
ОК 28 Інфраструктура портового бізнесу 3 екзамен
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
3 семестр
BB Соціальне підприємництво 3 залік
BB Етика бізнесу 3 залік
4 семестр
BB Теорія ймовірності і математична статистика 3 залік
3 курс
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 12 Охорона праці 3 екзамен
1.2. Цикл освітніх компонент професійної та практичної підготовки
ФК 15 Морська торгівля 6 екзамен, КР
ФК 16 Інформаційні системи і технології в бізнесі 4 залік
ФК 17 Стандартизація і сертифікація продукції та послуг 4 залік
ФК 18 Фінансове підприємництво 5 екзамен
ФК 19 Бізнес–процеси в ланцюгах постачання 3 залік
ФК 20 Біржова справа 3 залік
ФК 21 Мотивація та стимулювання в бізнесі 3 екзамен
ФК 22 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 3 екзамен
ФК 23 Виробнича практика 6 залік
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
5 семестр
BB Облік і аудит 4 залік
6 семестр
BB Консалтинг 4 залік
BB Паблік рілейшнз 4 залік
4 курс
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
ФК 26 Бізнес-середовище морської галузі 3 залік
ФК 27 Стратегія бізнесу 4 екзамен
ФК 28 Організація судноплавного підприємства 3 залік
ФК 29 Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів 3 екзамен
ФК 30 Управління витратами та ціноутворення (7 та 8 семестр) 10 залік, екзамен, КР
ФК 31 Планування підприємницької діяльності 3 екзамен
ФК 32 Переддипломна практика 3 залік
ФК 33 Дипломне проектування 6 кваліфікаційна робота
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
7 семестр
BB Потенціал і розвиток підприємства 4 залік
BB Банківська справа 3 залік
BB Краудфандинг 3 залік
8 семестр
BB Оцінка бізнесу 3 залік
BB Митне право 3 залік
BB Тренінг-курс «Агентування флоту» 3 залік


Силабуси дисциплін за ОП 2023

Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
Форма підсумкового контролю
1 курс
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
ОК 1 Політологія і соціологія 3 залік
ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен
ОК 3 Вища та прикладна математика 6 залік
ОК 4 Історія України 3 екзамен
ОК 5 Інформатика (загальний курс) 3 залік
ОК 6 Іноземна (німецька або англійська) мова 3 залік
ОК 7 Правознавство 3 залік
ОК 8 Філософія 3 екзамен
ОК 9 Екологія 3 залік
ОК 10 Основи професійної безпеки та здоров'я людини 4 екзамен
ОК 11 Професійна англійська мова 12 залік, екзамен
1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
ОК 12 Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 екзамен
ОК 13 Історія підприємницької діяльності 4 екзамен
ОК 14 Бізнес-комунікації в підприємництві 5 екзамен
ОК 15 Соціальна відповідальність в організаціях 4 залік
ОК 16 Психологія ділових відносин 4 залік
ОК 17 Навчальна практика 3 залік
ОК 18 Товарознавство 4 екзамен
ОК 19 Основи морського бізнесу 3 екзамен
ОК 20 Підприємництво 6 екзамен, КР
ОК 21 Господарське право 3 залік
ОК 22 Менеджмент 4 екзамен
ОК 23 Інфраструктура портового бізнесу 3 екзамен
ОК 24 Економіка підприємства морського транспорту 4 залік
ОК 25 Інформаційно-комунікаційні системи та технології у бізнесі 3 залік
ОК 26 Організація торгівлі 3 екзамен
ОК 27 Маркетинг 4 залік
ОК 28 Облік та оподаткування 5 залік
ОК 29 Фінансовий менеджмент 4 екзамен
ОК 30 Бізнес-аналітика та оцінка ризиків 3 екзамен
ОК 31 Морська торгівля 7 екзамен, KP
ОК 32 Стандартизація і сертифікація продукції та послуг 4 екзамен
ОК 33 Мотивація та стимулювання в бізнесі 3 екзамен
ОК 34 Виробнича практика 6 залік
ОК 35 Зовнішньо-економічна діяльність підприємницьких структур 6 екзамен
ОК 36 Стратегія бізнесу 4 екзамен
ОК 37 Бізнес-середовище морської галузі 4 екзамен
ОК 38 Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів 5 екзамен
ОК 39 Планування підприємницької діяльності 3 екзамен
ОК 40 Управління витратами та ціноутворення 7 екзамен, КР
ОК 41 Логістичний менеджмент 4 залік
ОК 42 Переддипломна практика 3 залік
ОК 43 Дипломне проектування 6 кваліфікаційна робота

Каталог вибіркових дисциплін за ОП на 2023-2024 н.р.

Дисципліна вибору Кафедра Силлабус диципліни
Теорія і устрій судна ПТ +
Економіка підприємства ПТ +
Стартап-екосистема ПТ +
Теорія ймовірності та математична статистика ПТ +
Економічна кібернетика ПТ +
Економетрика ПТ +
Оцінка ризиків в судноплавстві ПТ +
Крюїнг ПТ +
Бізнес в судноплавстві ПТ +
Бізнес-процеси в ланцюгах постачання ПТ +
Основи експедиторської діяльності ПТ +
Морське страхування ПТ +
Cтрахування ПТ +
Організація морських та річкових круїзів ПТ +
Маркетинг інновацій ПТ +
Агентування флоту. Тренінг-курс ПТ +
Транспортне (морське) право ПТ +
Менеджмент організацій морського транспорту+ ПТ +
Оцінка бізнесу ПТ +
Митне право ПТ +
Правове регулювання круїзних перевезень ПТ +
Біржова справа ПТ +

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті" 2022-2023 н.р.

Дисципліна вибору Кафедра Силлабус диципліни
Агентування флоту. Тренінг-курс ПТ +
Банківська справа ПТ +
Бізнес консалтінг ПТ +
Бізнес-процеси в ланцюгах постачання ПТ +
Біржова справа ПТ +
Економетрика ПТ +
Економіка підприємства ЕіФ +
Економіка підприємств морського транспорту ПТ +
Економічна кібернетика ПТ +
Етика бізнесу ПТ +
Інноваційне підприємництво ПТ +
Інвестиційний менеджмент ПТ +
Інформаційні системи та технології в бізнесі ПТ +
Маркетинг інновацій ПТ +
Облік і аудит ПТ +
Оперативна та управлінська аналітика в Excel ПТ +
Організація готельного бізнесу ПТ +
Організація ресторанного бізнесу ПТ +
Основи експедиторської діяльності ПТ +
Оцінка бізнесу ПТ +
Оцінка бізнесу (Тренінг - тестування бізнес-ідей) ПТ +
Потенціал і розвиток підприємства ПТ +
Pеклама та PR-технології в ПТБД ПТ +
Стратегія бізнесу ПТ +
Соціальне підприємництво ПТ +
Торги і контракти ПТ +
Торговельне підприємництво ПТ +
Фінансовий менеджмент ПТ +

Наукова робота студентів

Положення про постійно діючий студентський науковий гурток "Фінансовий аналітик"

Наказ про призначення керівника постійно діючого студентського наукового гуртка "Фінансовий аналітик"

Наказ про призначення керівника постійно діючого студентського наукового гуртка "Бізнес-консалт"

План роботи постійно діючого студентського наукового гуртка "Бізнес-консалт" на 2023-2024 навчальний рік

План роботи наукового гуртка «Фінансовий аналітик» на 2023-2024 навчальний рік

Звіт про виконану роботу гуртка «Фінансовий аналітик» за 2022_2023 н.р

Положення про підприємницький клуб YEP!

Меморандум про взаємне розуміння між ГО "Платформа інноваційного партнерства" та ОНМУ

Основні події підприємницького клубу YEP!:
Facebook
Instagram
Telegram

Наказ про нагородження переможців конкурсу студентських наукових робіт (стартап-проектів) 2023

Перелік публікацій студентів 2018-2022 рр.

Перелік публікацій студентів за 2022-2023 н.р.

Звіти з наукової роботи студентів

Звіт про участь студентів та аспірантів у науково-дослідній темі "Методи та інструменти аналітики бізнес-процесів суб'єктів підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму" за 2020 р.

Звіт про участь студентів та аспірантів у науково-дослідній темі "Методи та інструменти аналітики бізнес-процесів суб'єктів підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму" за 2021 р.

Звіт про участь студентів та аспірантів у науково-дослідній темі "Методи та інструменти аналітики бізнес-процесів суб'єктів підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму" за 2022 р.

Звіт про участь студентів та аспірантів у науково-дослідній темі "Економіко-організаційне обґрунтування розробки маркетингових стратегій розвитку підприємств морського, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу" за 2023 р.

Звіт про виконану роботу постійно діючого студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик» за 1 семестр 2023-2024 н.р.

Звіт про роботу постійно діючого наукового туристичного гуртка «ФОРТУНА» кафедри «Підприємництва та туризму» за перше півріччя 2023-2024 н. р.

Звіт про роботу Підприємницького клубу YEP! за перше півріччя 2023-2024 н. р.

Дистанційна освіта

Організація практики

Наскрізна програма практики

Методичні рекомендації до оформлення звіту з виробничої практики

Бази практики

Предмет договору Назва підприємства чи організації з яким укладається договір Номер договору і дата підписання Термін дії договору
Про організацію практики 1. MSC Crewing LLC №54 від 03.09.2020р До 31.12.2025р
Про організацію практики 2. ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ" №20/21 від 22.11.2021р. До 31.12.2026р.
Про організацію практики 3. ТОВ "Туристична компанія "ЖАРА" №21/21 від 29.11.2021р. До 31.12.2025р.
Про організацію практики 4. Причорноморський науково-дослідний університет економіки та інновацій №12/05 від 12.12.2022р. До 12.12.2025р.
Про організацію практики 5. ПП "ЛЮКС-СМС" №3/23 від 03.01.2023р. До 01.01.2028р.
Про організацію практики 6. ТОВ "АВГУСТ-V" №4/23 від 03.01.2023р. До 01.01.2028р
Про організацію практики 7. . ПП "Старс Транс" №5/23 від 03.01.2023р. До 01.01.2028р
Про організацію практики 8. КП "Одесміськелектротранс" №6/23 від 03.01.2023р До 01.01.2028р
Про організацію практики 9. ТОВ "МОРТЕЛЕКОМ" №8/23 від 04.01.2023р. До 01.01.2028р.
Про організацію практики 10. ТОВ "ПОРТУС ЛІБЕРА" №9/23 від 04.01.2023р До 01.01.2028р.
Про організацію практики 11. ТОВ "СЕЛЕКТ БЛЕК СІ ТУРС" №10/23 від 04.01.2023р. До 01.01.2028р.
Про організацію практики 12. ТОВ "ІНТЕР ТРАНС ЛОДЖИСТІКС" №15/3/23 від 01.02.2023р. До 02.02.2028р.
Про організацію практики 13. ТОВ "БАСТІКО УКРАЇНА" №22/23 від 14.04.2023р. До 14.04.2023р.
Про організацію практики 14. ТОВ "ПРОФІ ПРОДУКТ" №25/01.02.2023 від 01.02.2023р. До 01.02.2024р.
Про проведення об'єднаної виробничої практики 15. ДП "ОМТП" №КД-22089 від 03.08.2023р. До 31.12.2024р.
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 16. ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КІТ» 62/23 від 30.11.2023 до 30.11.2028 року
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 17. ТОВ «Судноплавна компанія «УКРФЕРРІ» 56/23 від 01.12.2023 р. До 01.12.2028 року
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 18. ТОВ «АРМАР ОНЛАЙН РІТЕЙЛ» 16/10-23 від 16.10.2023 р До 16.10.2028 року
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 19. ТОВ «Укрекспортер» 7/24 від 13.12.2023 р До 13.12.2028 року
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 20. ТОВ «Валко Груп» 31/24 від 03.01.2024 р До 31.12.2024 року
Організація практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 21. ПАТ «Іллічівськзовніштранс» 30/24 від 29.01.2024 р До 29.01.2029 року

Стажування викладачів

2023

2022

2021

2020

Підвищення кваліфікації (курси)

Наверх