Ректорам вищих навчальних закладів
Керівникам підприємств

Транспортна академія України - це всеукраїнська громадська наукова організація, створена на добровільних засадах провідними вченими та видатними інженерами, колективами наукових і навчальних закладів та підприємств сфери транспортного комплексу для цілеспрямованого розвитку наукової та науково-технічної діяльності, підвищення ефективності транспортного комплексу, захисту професійних інтересів, координації науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів, обміну досвідом.

Головною метою діяльності Академії є визначення перспектив розвитку транспортного комплексу України, участь у формуванні та виконанні програм науково-технічного прогресу в галузі транспортного комплексу, створенні та вдосконаленні наукомістких технологій для висококомпьютерізованних виробництв майбутнього, їх комплексної автоматизації, широкої інформатизації, охорони навколишнього середовища.

В Академію можуть входити колективи науково-дослідних і проектно-технологічних інститутів, навчальних закладів, наукових бібліотек, підприємств, асоціацій, обчислювальних центрів та інших організацій, які поділяють цілі та завдання Академії та дотримуються вимог її Статуту.

Південний науковий центр Транспортної академії України (ПНЦ ТАУ) є регіональним науковим центром Транспортної академії України і діє за такими основними науковими напрямками: авіаційний транспорт, автомобільний транспорт, автодорожній комплекс, залізничний транспорт, морський транспорт, річковий транспорт, промисловий залізничний, міський, трубопровідний транспорт, нові і нетрадиційні види транспорту; транспортне будівництво; проблеми медицини на транспорті економіка транспорту; правові проблеми на транспорті.

З метою виконання статутних завдань Південний науковий центр Транспортної академії України запрошує зацікавлених осіб отримати статус дійсного члена (академіка) Транспортної академії України або члена-кореспондента Транспортної академії України.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

Дійсний член (академік) Транспортної академії України:
- доктора наук, автори видатних наукових праць за профілем Академії;
- кандидати наук, керівники науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, їх відділів, лабораторій, кафедр, які мають вагомі наукові праці і працюють за напрямками діяльності Академії не менше 5 років і протягом кожного з останніх років мали наукові праці за профілем Академії;
- видатні фахівці за напрямками діяльності Академії без наукового ступеня та керівники профільних органів державного управління, які працюють за профілем не менше 5 років і є авторами наукових робіт за профілем академії;
- наявність статусу члена-кореспондента 5 років.

Член-кореспондент Транспортної академії України:
- доктора наук, що мають актуальні наукові роботи за напрямками діяльності Академії;
- кандидати наук, які працюють за напрямками діяльності Академії не менше 5 років і протягом кожного з останніх років мали наукові праці за профілем Академії;
- видатні фахівці за напрямками діяльності Академії без наукового ступеня, керівники профільних органів державного управління, які працюють за профілем не менше 5 років і є авторами важливих наукових робіт за профілем Академії.

Контактный телефон (048) 728-25-66

В.о. керівника ПНЦ ТАУ д.е.н., академік С. В. Руденко

 

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх

background