Одеський національний морський університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Наказом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ОНМУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно до Закону, публичною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана чи створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених діючим законодавством, чи яка знаходиться у володінні суб'єктів об'єктів владних повноважень.

Запит від осіб на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1. Ім'я та прізвище особи, що робить запит, поштова адреса чи адреса електронної пошти, а також номер телефону;
2. Опис інформації, яку бажано отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документу, відносно якого зроблено запит);
3. Підпис та дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для надання інформаційного запиту в письмовому вигляді:

- від фізичної особи (приклад);
- від юридичної особи (приклад);
- від об'єднань громадян (приклад);
- форма для надання інформаційного запиту в електронному вигляді (приклад).

Поштова адреса ОНМУ для надання інформаційного запиту:
65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, відповідальній особі з запитів на інформацію (на конверті вказати "Публічна інформація").

Телефон: (048) 780-05-33
Факс: (048) 732-16-21

Фактичний контингент здобувачів освіти

Університет
Освітній процес
Підвищення кваліфікації в ОНМУ
Оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників ОНМУ

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх

background