НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОНМУ (НАУКОВІ ШКОЛИ)

ШКОЛА Керівник Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації Посилання на сторінку
1 Морське право Балобанов О.О. 08 Право
2 Діагностика суднових енергетичних установок Варбанець Р.А. 27 Транспорт, спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
3 Портова, прибережна та геотехнічна інженерія Дубровський М.П. 19 Архітектура та будівництво
4 Підприємництво на морському транспорті Котлубай О.М. 07 Управління та адміністрування
5 Оптимальне управління функціонуванням та розвитком транспортних і логістичних систем Лапкіна І.О. 07 Управління та адміністрування
6 Управління економічними ризиками у діяльності логістичних систем Постан М.Я. 07 Управління та адміністрування
7 Ефективність просторового розвитку туризму Семенов В.Ф. 24 Сфера послуг, спеціальність 242 Туризм
8 Фактори стресостійкості у сучасному суспільстві та розвиток психокорекційних заходів на основі постстресової психотерапії Шевченко Р.П. 053 Психологія
9 Динаміка суднових пропульсивних комплексів Яровенко В.А. 27 Транспорт, 271 Річковий і морський транспорт
10 Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті Жихарєва В.В. 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка
11 Математичне моделювання обєктів і процесів Андронов І.Л. 10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
12 Напружено-деформований стан та міцність бетонних і залізобетонних конструкцій при різних впливах з урахуванням структури бетону Дорофєєв В.С. 19. Архітектура та будівництво
13 Сейсмічний ризик і сейсмостійкість будівель і споруд Єгупов К.В. 19. Архітектура та будівництво
14 Динаміка, міцність і ресурс металоконструкцій портових перевантажувальних машин Пустовий В.М.
15 Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем Холоденко А.М.
16 Функціонування та розвиток транспортних процесів в системі морських і річкових перевезень Онищенко С.П. 27 Транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології
17 Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах Кириллова О.В. 27 Транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології

«Суднобудування та водний транспорт»

Конкурси студентських наукових робіт спрямовані на пошук обдарованої молоді та залучення її до високоінтелектуального наукового співтовариства. Конкурс студентських наукових робіт проводяться з метою:

 • виявлення у студентів здібностей до наукового пошуку;
 • відкриття студентам навичок використання найсучасніших наукових методів та залучення студентства до цікавого світу науки;
 • стимулювання у студентів інтересу до наукової творчості, виховання самостійності в судженнях, креативності та ініціативності;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів з метою розвитку в подальшому їх інтелектуального потенціалу та залучення для вирішення актуальних науково-практичних проблем університету;
 • розповсюдження творчої наукової роботи серед сучасної молоді;
 • широкого залучення студентів в науку і сприяння формуванню нового покоління науковців.

Одеський національний морський університет є базовим навчальним закладом з проведення II туру Конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року No 1457).

  Конкурс проводиться за наступними секціями:

 • «Суднові енергетичні установи»
 • «Електрообладнання та автоматика суден»
 • «Технічне обслуговування і ремонт суден»
 • «Електричні установки»
 • «Енергетичне машинобудування»
 • «Судноводіння і морська безпека»
 • «Логістика на водному транспорті»
 • «Інформаційні технології на водному транспорті»
 • «Інженерні конструкції та водні дослідження»
 • «Морське право»
 • «Суднобудування: теорія і проектування корабля»
 • «Експлуатація флоту і портів»

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам III Розділу Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН від 18.04.2017 року No 605.

Звертаємо увагу, що з метою дотримання законодавства в частині запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 підсумкова студентська науково-технічна конференція ІІ туру Конкурсу за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» буде проводитись дистанційно в режимі відео конференції з використанням платформи ZOOM.

1. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ "МЕТОДЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ"

Сборник основан в 2001 году и входит в Перечень печатных периодических научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на претендующих на присуждение научных степеней доктора и кандидата наук.

В сборнике представлены результаты исследований, посвященных актуальным проблемам экономико-математического моделирования и управления проектами развития транспортных систем.

Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов, специалистов в областях экономики, управления, моделирования и технического развития транспортных систем.

В состав редакционной коллегии входят 8 докторов наук во главе с редактором сборника – ректором ОНМУ, доктором экономических наук, профессором Морозовой И.В. Сборник выходит два раза в год.

Ответственный секретарь – доц. Решетков Дмитрий Николаевич, директор Центра последипломного образования и повышения квалификации.
Тел.: +38 048 728 13 47.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ "ВЕСТНИК ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"

Сборник основан в 1997 году и входит в Перечень печатных периодических научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на претендующих на присуждение научных степеней доктора и кандидата наук.

Тематическая направленность сборника – информация о научно-технических достижениях в области водного транспорта. Сборник ориентирован на научных работников, инженерно-технический состав, преподавателей, аспирантов, студентов. Статьи публикуются на русском, украинском и английском языках.

В состав редакционной коллегии входят пятнадцать докторов наук во главе с редактором сборника – ректором ОНМУ, доктором экономических наук, профессором Морозовой И.В.

Ответственный редактор – ректор ОНМУ, проф., д.е.н., Морозова Ирина Владимировна, зав.кафедрой "Эксплуатация морских портов".
Тел.: +38 048 7321735
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ "РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ"

Сборник основан в 1996 году и входит в Перечень печатных периодических научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на претендующих на присуждение научных степеней доктора и кандидата наук.

В сборнике представляются исследования в области экономики предприятия, менеджмента и маркетинга в области транспорта, предприятий и организаций транспортной инфраструктуры.

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и соискателей ученых степеней, специалистов, занимающихся решением проблем экономики, управления и предпринимательской деятельности на транспорте и смежных с ним отраслях народного хозяйства.

В составе редколлегии - 11 докторов наук по соответствующей отрасли экономической науки, во главе с редактором сборника - заведующим кафедрой "Экономическая теория и кибернетика" ОНМУ. В состав редколлегии входят два иностранных доктора наук. Сборник выходит четыре раза в год.

Ответственный редактор – проф. Махуренко Геннадий Сергеевич
Тел.: +38 048 728 31 36; моб.: +38067 488 07 66; +38067 904 59 69.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ "ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ"

Сборник основан в 2002 году и входит в Перечень печатных периодических научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на претендующих на присуждение научных степеней доктора и кандидата наук. Учредителями сборника являются Одесский национальный морской университет и Хмельницкий национальный университет.

В сборнике представляются результаты исследований и практических решений в области техники. Извращенки индивидуалки на ночь.

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и соискателей ученых степеней, специалистов, занимающихся решением проблем техники. В составе редколлегии - 26 докторов технических наук, профессоров во главе с главным редактором сборника - заведующим кафедрой "Судоремонт" ОНМУ, д.т.н. проф. Сухоруковым В.Д. В состав редколлегии входят четыре иностранных доктора наук. Сборник выходит четыре раза в год.

Главный редактор - проф. Евдокимов Вадим Дмитриевич
Тел.: +38 048 732 49 35
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наверх

background