Одеський національний морський університет публікує у власному видавництві наступні наукові збірники:

Збірник наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету»

Збірник наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету» заснований в 1997 році Одеським національним морським університетом як фахове наукове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. У збірнику публікується інформація про науково-технічні досягнення в галузі водного транспорту.

Збірник орієнтований на науковців, інженерно-технічний склад, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців, що займаються вирішенням проблем науково-технічних досягнень на транспорті та суміжних з ним галузях народного господарства.

Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»

Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» заснований у 1996 році Одеським національним морським університетом як наукове видання, яке публікує результати досліджень в сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу в галузі транспорту, його підприємств і організацій транспортної інфраструктури. Розглядаються різноманітні аспекти функціонування транспортної галузі та її підприємств, менеджменту морських перевезень, портової та інших видів діяльності, підвищення ефективності діяльності на транспорті та в обслуговуючих його підприємствах та організаціях.

Збірник розрахований на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, фахівців, що займаються вирішенням проблем економіки, управління та підприємницької діяльності на транспорті та суміжних з ним галузях народного господарства.

Збірник наукових праць «Методи і способи управління розвитком транспортних систем»

Збірник наукових праць «Методи і способи управління розвитком транспортних систем» заснований в 2001 році Одеським національним морським університетом як фахове наукове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. У збірнику публікуються результати досліджень, присвячені актуальним проблемам економіко-математичного моделювання та управління проектами розвитку транспортних систем.

Збірник розрахований на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, фахівців, в областях економіки, управління, моделювання та технічного розвитку транспортних систем.

Науково-виробничий журнал "Проблеми техніки"

Науково-виробничий журнал "Проблеми техніки" заснований в 2002 році Одеським національним морським університетом та Хмельницьким національним університетом як наукове видання, яке публікує результати досліджень і практичних рішень в галузі техніки.

Збірник розрахований на науковців, викладачів вузів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, фахівців, що займаються вирішенням проблем техніки.

Науковий журнал «Розвиток транспорту»

Науковий журнал "Розвиток транспорту" публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статі з усіх аспектів розвитку транспорту.

Проблематика журналу: управління проектами та програмами розвитку транспортних систем, логістика, туризм, морський бізнес, експлуатація та ремонт засобів транспорту, гідротехнічне будівництво, суднова енергетика та навігація, безпека транспортних систем.

Наука

Menu
Наверх

background