УДК 334.716+65(075.8)

DOI 10.31375/978-966-7716-89-9

Галузеве підприємництво: підручник / за ред. д.е.н., проф. І. В. Савельєвої. Суми: Університетська книга, 2022. 486 с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-617-521-024-6

Детальніше...

УДК 32.338.656.052

ISBN 978-966-2042-49-6

ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ: монографія. За наук. ред. О. М. Котлубая. Одеса: ОНМУ, 2021. 368 с.

Детальніше...

УДК 388.47:656.61(07)

ББК 65.9(37):39.4 Я 7

Матвієнко М.В., Наврозова Ю.О., Щербина В.В. Основи економіки морського транспорту: Навч. посібн. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 400 с. doi 10.31375/966-7716-61-9-2019

Детальніше...

УДК 338.488.2:640.4

Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 c. doi 10.31375/978-966-7716-86-8

Детальніше...

УДК 338.48:338.46

Ф 18

Авторський колектив: М.Д. Балджи, В.О. Дергачов, А.М. Іванов, С.В. Мельников, В.О. Однолько, В.Д. Олійник, О.Г. Пустовіт, І.В. Савельєва, В.Ф. Семенов

Детальніше...

Сторінка 1 із 2

Наука

Menu
Наверх

background