«Суднобудування та водний транспорт»

Конкурси студентських наукових робіт спрямовані на пошук обдарованої молоді та залучення її до високоінтелектуального наукового співтовариства. Конкурс студентських наукових робіт проводяться з метою:

 • виявлення у студентів здібностей до наукового пошуку;
 • відкриття студентам навичок використання найсучасніших наукових методів та залучення студентства до цікавого світу науки;
 • стимулювання у студентів інтересу до наукової творчості, виховання самостійності в судженнях, креативності та ініціативності;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів з метою розвитку в подальшому їх інтелектуального потенціалу та залучення для вирішення актуальних науково-практичних проблем університету;
 • розповсюдження творчої наукової роботи серед сучасної молоді;
 • широкого залучення студентів в науку і сприяння формуванню нового покоління науковців.

Одеський національний морський університет є базовим навчальним закладом з проведення II туру Конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року No 1457).

  Конкурс проводиться за наступними секціями:

 • «Суднові енергетичні установи»
 • «Електрообладнання та автоматика суден»
 • «Технічне обслуговування і ремонт суден»
 • «Електричні установки»
 • «Енергетичне машинобудування»
 • «Судноводіння і морська безпека»
 • «Логістика на водному транспорті»
 • «Інформаційні технології на водному транспорті»
 • «Інженерні конструкції та водні дослідження»
 • «Морське право»
 • «Суднобудування: теорія і проектування корабля»
 • «Експлуатація флоту і портів»

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам III Розділу Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН від 18.04.2017 року No 605.

Звертаємо увагу, що з метою дотримання законодавства в частині запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 підсумкова студентська науково-технічна конференція ІІ туру Конкурсу за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» буде проводитись дистанційно в режимі відео конференції з використанням платформи ZOOM.

Наука

Menu
Наверх

background