НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОНМУ (НАУКОВІ ШКОЛИ)

ШКОЛА Керівник Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації Посилання на сторінку
1 Морське право Балобанов О.О. 08 Право
2 Діагностика суднових енергетичних установок Варбанець Р.А. 27 Транспорт, спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
3 Портова, прибережна та геотехнічна інженерія Дубровський М.П. 19 Архітектура та будівництво
4 Підприємництво на морському транспорті Котлубай О.М. 07 Управління та адміністрування
5 Оптимальне управління функціонуванням та розвитком транспортних і логістичних систем Лапкіна І.О. 07 Управління та адміністрування
6 Управління економічними ризиками у діяльності логістичних систем Постан М.Я. 07 Управління та адміністрування
7 Ефективність просторового розвитку туризму Семенов В.Ф. 24 Сфера послуг, спеціальність 242 Туризм
8 Фактори стресостійкості у сучасному суспільстві та розвиток психокорекційних заходів на основі постстресової психотерапії Шевченко Р.П. 053 Психологія
9 Динаміка суднових пропульсивних комплексів Яровенко В.А. 27 Транспорт, 271 Річковий і морський транспорт
10 Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті Жихарєва В.В. 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка
11 Математичне моделювання обєктів і процесів Андронов І.Л. 10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
12 Напружено-деформований стан та міцність бетонних і залізобетонних конструкцій при різних впливах з урахуванням структури бетону Дорофєєв В.С. 19. Архітектура та будівництво
13 Сейсмічний ризик і сейсмостійкість будівель і споруд Єгупов К.В. 19. Архітектура та будівництво
14 Динаміка, міцність і ресурс металоконструкцій портових перевантажувальних машин Пустовий В.М.
15 Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем Холоденко А.М.
16 Функціонування та розвиток транспортних процесів в системі морських і річкових перевезень Онищенко С.П. 27 Транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології
17 Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах Кириллова О.В. 27 Транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології

Наука

Menu
Наверх

background