За результатами проведення зустрічей із стейколдерами, уточнення робочою групою фахових компетентностей, що формують унікальність ОП, та на потребу ринку Вченою Радою Одеського національного морського університету прийнято рішення щодо змінення назви освітньої програми рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Відтепер освітня програма маю назву ї «БІЗНЕС НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ». Для наших студентів розширено перелік виборних дисциплін, додані освітні компоненти морського спрямування: крюїнг, основи експедиторської діяльності, агентування флоту тощо.

Наверх