Викладачі нашої кафедри продовжують підвищувати кваліфікацію та розширювати свої фахові компетентності.

Доцент кафедри Наврозова Юлія Олександрівна успішно пройшла навчальний курс Академії національної туристичної організації України "Управління якістю та безпекою в туризмі" та отримала відповідний сертифікат.

Курс допоміг дізнатися про
кращий вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю;
моделі сучасних систем управління якістю;
методи та інструментарій комплексного управління якістю та їх застосування в діяльності туристичних підприємств, готелів та ресторанів; особливості управління якістю послуг в організаціях туристичних дестинацій;
стандарти у сфері туризму, процедури сертифікації послуг та систем якості в Україні та за кордоном, та навчитеся управляти процесом створення та функціонування систем управління якістю на рівні організацій туристичної дестинації;
застосувати принципи, методи та інструментарій управління якістю в діяльності суб’єктів туристичної діяльності; приймати управлінські рішення щодо удосконалення діяльності туристичних організацій у сфері якості.

Сертифікат

Наверх