Керівництво та склад Ради

Ремзіна Наталя Андріївна

Голова Ради аспірантів, докторантів і молодих вчених ОНМУ

Посада: викладач кафедри «Підприємництво та туризм» ОНМУ
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
У 2013 році закінчила факультет економіки та управління ОНМУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій і адміністрування.
У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення розвитку національної транспортної інфраструктури на засадах мультимодальності».
Наукові інтереси: економіка, підприємництво, менеджмент, транспортна галузь, туризм.
Профіль в GoogleScholar
Профіль в ResearchGate
ORCID

Холденко Володимир Іванович

Заступник голови Ради аспіратнів, докторантів і молодих вчених ОНМУ, старший викладач кафедри «СЕУтаТЕ».

В ОНМУ працює з 2016 року. Трудову діяльність розпочав на кафедрі «Технологія матеріалів» на посаді майстра виробничого навчання.
В 2018 отримав диплом магістра за спеціальністю 271− «Річковий та морський транспорт», освітня програма – «Експлуатація суднових енергетичних установок». З 2019 року працює на кафедрі «СЕУтаТЕ», спочатку на посаді асистента, згодом на посаді старшого викладача.
З 2019 року є аспірантом кафедри «СЕУтаТЕ».
В 2022 році отримав ступінь магістра за спеціальністю 275.01 – «Транспортні технології», освітня програма «Фрахтування та морське агентування». Об’єктом дослідження та інтересів є суднові допоміжні механізми та суднові двигуни.

Оберто Сантана Леонід Еухеніович

Секретар Ради аспірантів, докторантів і молодих вчених ОНМУ.

Аспірант, Старший лаборант кафедри навігації і керування судном.
Наукові інтереси: Судноводіння, морська навігація, безпека судноплавства

Легецька Ірина Петрівна

Асистент кафедри «ПТМ та ІПТО»
Здобувач вищої освіти доктора філософських наук зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Тематика наукового дослідження: «Визначення напруженого стану розрахункових конструкцій портової перевантажувальної техники в умовах експлуатації».

Коновалов Сергій Миколайович

Старший викладач кафедри «Кафедра Технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. професора Р.В. Меркта» (КТКйІТ ім. проф. Р.В. Меркта).

Закінчив Одеський національний морський університет у 2016 році.
У 2020 році закінчив аспірантуру ОНМУ.
Працює в ОНМУ з 2015 року. Автор більше 50 наукових і навчально-методичних робіт. Область наукових інтересів – технологія гібридних експертних систем для протиаварійного керування складними технічними системами.
Профіль в GoogleScholar

Ківенко Інна Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Філологія»

Тема дисертації: «Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)»
Коло наукових інтересів: фонетика англійської мови, лексикологія та стилістика англійської мови, міжкультурна комунікація, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика
Загальна кількість публікацій (статті та тези): 42

Стовпець Олександр Васильович

доктор філософських наук (з 2017 року), професор (з 2022 року), професор кафедри філософії ОНМУ.

Докторська дисертація: "Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс".
Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, культурна антропологія, синологія, політична філософія, міжнародні відносини, кросс-культурні комунікації.
Кількість наукових праць: близько 130 публікацій, з яких близько 60 - наукові статті у фахових і наукометричних журналах (серед них 5 статей, опубліковані за останні 5 років, індексуються у Scopus / Web of Science).
Додаткова інформація доступна за посиланнями:
profile ORCiD
profile ResearchGate
profile Web of Science [ ResearcherID: AAK-5150-2020 ]
profile SSRN
profile Google Scholar
profile LinkedIn

Бpeуc Вiтaлiй Вiтaлiйoвич

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри МФА

Тема дисертації: "Орбітальна та обертальна змінність магнітних катаклізмічних подвійних зоряних систем" (2013), спеціальність 01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія.
Сфера наукових інтересів: взаємодіючи подвійні зорі, астрофізичні процеси, математичне моделювання, методи та програмне забезпечення для обробки наукових даних
Публікації:
profile ORCiD
profile Scopus
profile Google Scholar

Вишневський Дмитро Олегович

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень»

У 2005 р. поступив, а в у 2010 році закінчив Одеський національний морський університет за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (морському)", кваліфікація науковий співробітник в галузі морського транспорту.
30 грудня 2010 року зарахований з відривом від виробництва до аспірантури Одеського національного морського університету.
В 2013 році закінчив аспірантуру Одеського національного морського університету за спеціальністю 05.22.01 - "Транспортні системи" з відривом від виробництва. З 19 вересня 2012 року по 30 березня 2014 року працював на кафедрі як сумісник.
З 1 квітня 2014 року по серпень 2017 року - асистент кафедри "Морські перевезення". 07.06.2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методичні основи організації роботи універсальних суден на міжнародних лініях", спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи.
З 1 вересня 2017 року і по теперішній час доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» («Морські перевезення» до 01.09.2017 р.). Загальний педагогічний стаж складає 10 років 3 місяці.
Автор (співавтор) 71 наукової та навчально-методичної праці, з яких наукові статті у фахових наукових виданнях, одна наукова стаття з індексацією в SCOPUS, та статті в інших наукометричних базах, колективні монографії, та доповіді на міжнародних конференціях і симпозіумі, 7 навчально-методичних видань.

Кирнац Владислав Іванович

кандидат технічних наук, доцент кафедри СЕУтаТЕ

Тема дисертації: "Комплексна експлуатаційна параметрична діагностика робочого процесу транспортних дизелів"
Наукова спеціальність: 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту
profile ORCiD
Web of Science
profile Google Scholar

Іванова Ірина Миколаївна

Асистент кафедри Експлуатація портів і технологія вантажних робіт, відповідальна за організацію навчального процесу ННІМБ

В наявності 3 наукові статті в фахових виданнях

Мендело Вікторія Володимирівна

Аспірантка Південноукраїнського національного педагогічного університет ім. K.Д. Ушинського, асистент кафедри «Практичної психології»

Наукові, дослідницькі інтереси: теоретико- методологічні підходи дослідження емоційного інтелекту у хімічно залежних осіб.
Дослідження особливостей емоційного інтелекту у осіб з різними видами залежності та умови психологічної корекції.

Брусник Роман Олегович

асистент кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» (СЕУ та ТЕ)

У 2018 році закінчив Одеський національний морський університет за спеціальністю «Річковий та морський транспорт».
У 2022 році закінчив аспірантуру.
ORCiD
Google Scholar profile

Заєць Анастасія Юріївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Теорія та проектування корабля» ім. проф. Ю.Л. Воробйова

У 2011 році закінчила факультет Морських технологій та судноплавства у Севастопольському національному технічному університеті та здобула кваліфікацію магістра з кораблів та океанотехніки.
У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методики розрахунку льодових навантажень на бурові платформи для Азово-Чорноморського басейну»

Ткаченко Марія Геннадіївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Технічної кібернетики та інформаційних технологій ім. проф. Р.В. Меркта

У 2012 році закінчила Одеський національний морський університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» та отримала кваліфікацію «інженер системотехнік».
В 2017 отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (Одеса, Україна) у напрямку розробки експертного програмного комплексу для статистично оптимального визначення параметрів подвійних систем.
На даний момент, доцент кафедри Технічної кібернетики та інформаційних технологій ім. проф. Р.В. Меркта (Одеса, Україна).

Наука

Menu
Наверх

background