План

проведення захистів і матеріали дисертаційних досліджень

Дата захисту

ПІП

Тема дисертації

Матеріали для ознайомлення

26.09.2023 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ
трансляція

 

Чернова Любава Сергіївна

Когнітивні механізми управління програмами підготовки фахівців в умовах невизначеності (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проєктами та програмами»)

 Дисертація

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Посилання на відеозапис захисту

ОКД

Висновок щодо присудження ступеня д.т.н.

Архів

матеріалів захистів дисертаційних досліджень

Дата захисту

ПІП

Тема дисертації,

Матеріали для ознайомлення

23.02.2018 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Кирнац Владислав Іванович

КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПАРАМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ

 Дисертація

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

12.03.2018 р.

11 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Петров Олексій Миколайович

МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЇХ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

24.05.2018 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Вишневська Ольга Дмитрівна

УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СУДЕН-БАЛКЕРІВ З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

24.05.2018 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Мелешенко Катерина Сергіївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ПОРОМІВ

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

 Дисертація ч. 3

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

25.09.2018 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Остапчук Андрій Анатолійович

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ

Автореферат

 Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

25.09.2018 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Берневек Тетяна Іванівна

УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ ПОПОВНЕННЯ ФЛОТУ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Дисертація

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

30.10.2018 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Кучеренко Юрій Миколайович

МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СУДНОВОЇ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

29.11.2018 р.

12 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

 

Пітерська Варвара Михайлівна

Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм

Автореферат

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

29.01.2019 р.

12 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня д.т.н.

 

Фесенко Тетяна Григорівна

Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та програмами

Автореферат

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

28.02.2019 р.

11 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

 

Черніков Павло Сергійович

Оптимальне управління гребними електроенергетичними установками електроходів на маневрах

Автореферат

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

28.02.2019 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

 

Дрожжин Олексій Леонідович

Організація роботи суден-контейнеровозів на фідерних лініях

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

05.03.2019 р.

11 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

 

Очеретна Валентина Валеріївна

Управління розвитком експедиторських компаній в умовах невизначеності ринку транспортних послуг

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

05.03.2019 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

 

Щербина Ольга Василівна

Організація роботи баржебуксирних суден у транспортно-технологічній системі

Автореферат

 Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

14.03.2019 р.

10 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Єгупов Вячеслав Костянтинович

Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд

Автореферат

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

28.03.2019 р.

11 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Король Валерія Юріївна

Організація експедиторського обслуговування транспортних процесів і систем доставки вантажів у контейнерах

Автореферат

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

28.03.2019 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Довбенко Марк Миколайович

Підвищення ресурсу аксіально-поршневих гідромашин засобів транспорту

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

06.06.2019 р.

11 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Леонт'єва Анна Ігорівна

Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

06.06.2019 р.

13 год 30 хв.

конференцзала ОНМУ

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Петросян Віктор Миколайович

Визначення експлуатаційних параметрів воднотранспортних споруд типу «Больверк»

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

19.12.2019 р.

11 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Кононова Ольга Миколаївна

Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

03.11.2020 р.

10 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та программами

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Балдук Георгій Павлович

Моделі і методи прийняття рішень в управлінні інвестиційно-будівельними проектами

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

03.11.2020 р.

12 год 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Сипливець Олександр Олександрович

Математичне моделювання спільної роботи підпірних споруд і грунтового масиву в умовах щільної міської забудови

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

26.11.2020 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Калюжний Олексій Вікторович

Вдосконалення технічної експлуатації воднотранспортних портових гідротехнічних споруд гравітаційно-пальового типу

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

26.11.2020 р.

13 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Маулевич Владислав Олегович

Визначення основних діагностичних параметрів робочого процесу транспортних дизелів в експлуатації

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

15.12.2020 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Оганесян Віржінія Такворівна

Підвищення несучої здатності анкерних опор воднотранспортних споруд типу «больверк»

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Дисертація (ч.3)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

15.12.2020 р.

13 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Булгаков Руслан Валерійович

Моделі та методи управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

02.02.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Кравченко Олександра Анатоліївна

Підвищення ефективності експлуатації спеціалізованих суден при транспортному обслуговуванні морських бурових платформ

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

02.02.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня д.т.н.

Доля Костянтин Вікторович

Наукові основи ефективності експлуатації засобів транспорту у міжміському пасажирському сполученні

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Дисертація (ч.3)

Дисертація (ч.4)

Дисертація (ч.5)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

04.03.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня д.т.н.

Малаксіано Микола Олександрович

Інноваційно-орієнтоване управління проектами розвитку інфраструктури морського транспорту

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

04.03.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Смокова Тетяна Миколаївна

Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

01.04.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Мельник Олексій Миколайович

Експлуатація неспеціалізованих суден при транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

01.04.2021 р.

13 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Гончарук Ірина Павлівна

Методи діагностики і підвищення ефективності контролю технічного стану суднопіднімальних гідротехнічних споруд

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

08.04.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Боровик Світлана Сергіївна

Організація ефективного функціонування пасажирського флоту в різних умовах експлуатації

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

27.04.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня д.т.н..

Бондар Алла Віталіївна

Ентропійна методологія управління проектно-орієнтованими організаціями в турбулентному оточенні

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

27.04.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Чередарчук Наталія Іванівна

Метод порівняльної непрямої оцінки границі витривалості відновлених колінчастих валів двигунів внутрішнього згоряння

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

29.04.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Россомаха Олена Ігорівна

Удосконалення стратегії технічного обслуговування і ремонту суднових допоміжних механізмів ротаційного типу

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

07.05.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня д.т.н.

Ковтун Тетяна Антонівна

Методологія конвергентного управління проектами екологістичних систем

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

07.05.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Павлова Наталія Леонідівна

Аgile-трансформація управління проєктами розвитку транспортно-експедиторських компаній

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

11.05.2021 р.

10 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Верещака Микола Анатолійович

Моделі управління продуктами інфраструктурних проектів та програм в сфері водного транспорту

Автореферат

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

30.09.2021 р.

14 год. 00 хв.

конференцзала ОНМУ

Специальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Здобуття наукового ступеня к.т.н.

Зінченко Ганна Валеріївна

Напружено-деформований стан і руйнування технологічно пошкоджених залізобетонних конструкцій

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

°Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.060.01 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Наука

Menu
Наверх

background