План

проведення захистів і матеріали дисертаційних досліджень

Дата захисту

Повідомлення

Матеріали для ознайомлення

02.02.24
11.00
Посилання на трансляцію
(Ідентифікатор конференції: 522 608 5982; Код доступу: 3quHf)

Спеціалізована вчена рад ДФ 073.01.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» Ходікової Інни Володимирівни утворена відповідно до Наказу 433-орг від 11.12.2023 Одеського національного морського університету, у складі:
Голова ради:

Пітерська Варвара Михайлівна

- Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України, професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт», доктор технічних наук, 05Л3.22 - управління проектами і програмами (05 березня 2019 року), професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт», 2020 рік.
Рецензент: Ковтун Тетяна Антонівна - Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України, професор, доктор технічних наук, 05.13.22 - управління проектами та програмами
(29.06.2021р.), професор, кафедра «Управління логістичними системами та проектами», 2023 р.
Рецензент: Малаксіано Микола Олександрович

- Одеський національний морський університет МОНУ, завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. професора Р.В. Меркта, доктор технічних наук (диплом ДД 011177, виданий 15.04.2021), спеціальність 05.13.22 - Управління проектами та програмами, професор кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій (атестат АП № 005096 від 27 квітня 2023р.).
Опонент:

Хрутьба Вікторія Олександрівна

- завідувачка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, Національний транспортний університет Міністерство освіти і науки України, доктор технічних наук, 05.13.22 «Управління проектами та програмами», 2015р. ДД №004042, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, 2020р., АП № 001831.
Опонент:

Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна

- Національний університет «Запорізька політехніка», професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, диплом доктора наук ДД 009583, 26.02.2020, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, Атестат професора АП 003651, 01.02.2022

Наказ про призначення разової спеціалізованої вченої ради
Дисертація Ходікової І.В.
Дисертація з ЕЦП
Протокол перевірки ЕЦП
Рецензія 1 (ЕЦП)
Рецензія 1
Рецензія 2 (ЕЦП)
Рецензія 2
Відгук 1 (ЕЦП)
Відгук 1
Відгук 2 (ЕЦП)
Відгук 2
Захист Ходікова І.В. 02.02.2024 р.
Рішення разової спеціалізованої ради

Наука

Menu
Наверх

background