План

проведення захистів і матеріали дисертаційних досліджень

Дата захисту

Повідомлення

Матеріали для ознайомлення

02.02.24
11.00
Посилання на трансляцію
(Ідентифікатор конференції: 522 608 5982; Код доступу: 3quHf)

Спеціалізована вчена рад ДФ 073.01.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» Ходікової Інни Володимирівни утворена відповідно до Наказу 433-орг від 11.12.2023 Одеського національного морського університету, у складі:
Голова ради:
Пітерська Варвара Михайлівна
- Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України, професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт», доктор технічних наук, 05Л3.22 - управління проектами і програмами (05 березня 2019 року), професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт», 2020 рік.
Рецензент:
Ковтун Тетяна Антонівна - Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України, професор, доктор технічних наук, 05.13.22 - управління проектами та програмами
(29.06.2021р.), професор, кафедра «Управління логістичними системами та проектами», 2023 р.
Рецензент:
Малаксіано Микола Олександрович - Одеський національний морський університет МОНУ, завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. професора Р.В. Меркта, доктор технічних наук (диплом ДД 011177, виданий 15.04.2021), спеціальність 05.13.22 - Управління проектами та програмами, професор кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій (атестат АП № 005096 від 27 квітня 2023р.).
Опонент:
Хрутьба Вікторія Олександрівна
- завідувачка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, Національний транспортний університет Міністерство освіти і науки України, доктор технічних наук, 05.13.22 «Управління проектами та програмами», 2015р. ДД №004042, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, 2020р., АП № 001831.
Опонент:
Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна - Національний університет «Запорізька політехніка», професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, диплом доктора наук ДД 009583, 26.02.2020, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, Атестат професора АП 003651, 01.02.2022

Наказ про призначення разової спеціалізованої вченої ради
Дисертація Ходікової І.В.
Дисертація з ЕЦП
Протокол перевірки ЕЦП
Рецензія 1 (ЕЦП)
Рецензія 1
Рецензія 2 (ЕЦП)
Рецензія 2
Відгук 1 (ЕЦП)
Відгук 1
Відгук 2 (ЕЦП)
Відгук 2
Захист Ходікова І.В. 02.02.2024 р.
Рішення разової спеціалізованої радиПосилання на трансляцію

Спеціалізована вчена рад ДФ 073.01.24 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» Бичковського Юрія Вячеславовича утворена відповідно до Наказу Н_231-орг від 04.06.2024 Одеського національного морського університету, у складі:
Голова ради:
БОНДАР Алла Віталіївна
‒ Одеський національний морський університет Міністерство освіти i науки України, професор кафедри «Управління логістичними системами та проектами», доктор технічних наук, 05.13.22 управління проектами та програмами (29.06.2021р.), професор кафедри «Управління логістичними системами та проектами», 2023 рік.
Рецензент:
ПIТЕРСЬКА Варвара Михайлівна
‒ Одеський національний морський університет Міністерство освіти i науки України, професор кафедри «Експлуатація портів i технологія вантажних робіт», доктор технічних наук, 05.13.22 -управління проектами i програмами (05 березня 2019 року), професор кафедри «Експлуатація портів i технологія вантажних робіт», 2020 рік.
Рецензент:
КОВТУН Тетяна Антонівна
‒ Одеський національний морський університет Міністерство освіти i науки України, професор кафедри «Управління логістичними системами та проектами», доктор технічних наук, 05.13.22 управління проектами та програмами (29.06.2021р.), професор кафедри «Управління логістичними системами та проектами», 2023 рік.
Опонент:
КОБИЛКІН Дмитро Сергійович
‒ Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, доцент кафедри «Право та менеджмент у сфері цивільного захисту», кандидат технічних наук, 05.13.22 управління проектами та програмами (13.12.2016 р.), доцент кафедри «Право та менеджмент у сфері цивільного захисту», 2024 рік.
Опонент:
БЕДРІЙ Дмитро Іванович
‒ Одеська державна академія будівництва та архітектури Міністерство освіти i науки України, професор кафедри «Менеджмент і маркетинг», доктор технічних наук, 05.13.22 управління проектами та програмами (29.06.2021р.), доцент кафедри штучного інтелекту та аналізу даних, 2022 рік.

Наказ про призначення разової спеціалізованої вченої ради
Дисертація Бичковського Ю.В.
Дисертація з ЕЦП
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїПосилання на трансляцію
Ідентифікатор конференції: 724 9038 6733; Код доступу: 7FD9fX

Спеціалізована вчена рад ДФ 275.01.24 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора фiлософiї у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» Берестенка Віктора Вікторовича у складі:
Голова ради:
КОСКІНА Юлія Олексіївна
– Одеський національний морський університет Міністерства освіти i науки України, професор кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», доктор технічних наук, 05.22.01 – Транспорті системи (29.06.2021р.), професор кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», 2023 рік;
Рецензент:
ДРОЖЖИН Олексій Леонідович
– Одеський національний морський університет Міністерства освіти i науки України, доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», кандидат технічних наук, 05.22.01 – Транспорті системи (23.04.2019 р.), доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», 2020 рік;
Рецензент:
КИРИЛЛОВА Валерія Юріївна
- Одеський національний морський університет Міністерства освіти i науки України, доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», кандидат технічних наук, 05.22.01 – Транспорті системи (25.06.2019 р.);
Опонент:
ЛОМОТЬКО Денис Вікторович
– Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти i науки України, завідувач кафедри «Транспорті системи та логістика», доктор технічних наук, 05.22.01 – Транспорті системи (28.04.2009 р.), професор кафедри «Управління вантажною та комерційною роботою», 2010 рік;
Опонент:
МЕЛЕНЧУК Тетяна Михайлівна
– Національний університет «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри «Автомобільний транспорт та логістика», доктор технічних наук, 05.22.01 – Транспорті системи (12.05.2016 р.), професор кафедри «Транспортні технології та менеджмент», 2020 рік.

Наказ про призначення разової спеціалізованої вченої ради
Дисертація Берестенка В.В.
Дисертація з ЕЦП
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наука

Menu
Наверх

background