"Наука - не предмет чистого мислення, а предмет мислення, постійно залучаємо в практику і постійно підкріплюваного практикою. Ось чому наука не може вивчатися у відриві від техніки".

Джон Десмонд Бернал

Одеський національний морський університет відомий у всьому світі як флагман підготовки багатьох поколінь фахівців морського транспорту, як престижний багатопрофільний навчальний заклад, зі стін якого щорічно виходять фахівці найвищого класу, як для України так і для зарубіжних країн. На сьогоднішній день, на 7 факультетах університету навчається понад 5 тис. студентів за 11 спеціальностями. Поряд з цим, не менш важливою складовою частиною Одеського Національного Морського Університету є науково-дослідний сектор. Тільки за перші 10 років його існування було виконано більше 1000 досліджень і розробок, значна частина яких була опублікована у вигляді монографій, наукових статей і впроваджувалася у виробництво. Велика робота велася за договорами з Міністерством Морського Флоту, пароплавствами, портами і судноремонтними заводами. За роки існування науково-дослідного сектора постійно розширювався спектр напрямків, кількість та обсяги науково-дослідних робіт.

У 2002 році в структурі університету був створений НДІ фундаментальних і прикладних досліджень у сучасному його вигляді. Тут працюють наукові кадри вищої кваліфікації, науковий потенціал яких, а це 30 докторів наук і понад 160 кандидатів, дозволяє вести наукову роботу на найвищому рівні.

Наукові дослідження, які виконуються вченими університету, щорічно публікуються в наукових збірниках, в т.ч. і міжнародних виданнях (у середньому, на рік понад 350 наукових статей, більше 20 монографій, понад 10 підручників).

За роки існування НДІ науковцями університету досягнуті чималі успіхи. Захищено 18 докторських і 96 кандидатських дисертацій. За пріоритетними напрямками виконано фундаментальних досліджень на суму 2 млн.472 тис.грн, прикладних досліджень і розробок на 2 млн.340 тис.грн. Виконано господарських робіт на замовлення підприємств морегосподарського комплексу на 4 млн.244 тис.грн.

Кафедрами університету постійно виконується наукова робота в межах робочого часу. Результати наукових розробок систематично впроваджуються в морську галузь і в навчальний процес. Кращі студенти щорічно беруть участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт, в студентських семінарах, займаючи призові місця. Чимало випускників ОНМУ успішно пройшли через аспірантуру і поповнили професорсько-викладацький склад.

За останні 10 років були подані 594 заявки на винаходи, отримано 48 патентів на винаходи, з яких 27 впроваджено у виробництво.

Поряд з цим, в ОНМУ створено 6 навчально-наукових та 13 науково-дослідних лабораторій.

Університет постійно співпрацює з Південним Науковим центром НАНУ (ПНЦ НАНУ) та Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (ІПРіЕЕД НАНУ).

В інституті ПРіЕЕД функціонує філія кафедри "Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті", де студенти та аспіранти університету закріплюють отримані теоретичні положення на сучасному фактичному матеріалі під керівництвом досвідчених фахівців.

Найважливіші результати наукової та науково-технічної діяльності вчених ОНМУ розміщуються в щорічному збірнику "НАУКА в Південному регіоні України".

У 2010 році укладено договір про співпрацю з Інститутом відновлюваної енергетики Національної Академії наук України.

Більшість професорів університету є членами Транспортної академії наук України.

Науково-дослідна та науково-практична діяльність НДІ сконцентрована за пріоритетними напрямками, в першу чергу, пов'язаними з невідкладними потребами морегосподарського комплексу, енергозбереження та екології, а також вирішенням завдань в галузі морської транспортної політики України. Зокрема, ОНМУ брав участь у розробці таких державних програм, як "Танкерний флот", "Національна програма розвитку морського і річкового транспорту України до 2005 року", "Кодекс торговельного мореплавства". Крім того, в НДІ розроблені проекти, які стали вирішальними у галузі морського і річкового транспорту України: "Концепція державної морської політики України", "Стратегія розвитку морської та річкової підгалузей України до 2001 року" та ін.

Директор НДІ Фундаментальных та прикладних досліджень
Єгупов 
Костянтин В'ячеславович
 
доктор техничних наук,
професор

 

Режим роботи НДІ фундаментальних і прикладних досліджень

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти НДІ фундаментальних та прикладних досліджень

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, ауд. 209 лаб. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 732-16-86

Наука

Menu
Наверх

background