Спеціалізація: Управління проєктами

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління проєктами)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітня програма на магістерському рівні: Управління проєктами (2019)

Освітня програма на магістерському рівні: Управління проєктами (2022)

Освітня програма на магістерському рівні: Управління проєктами (2023)

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП «Проєктний менеджмент» на другому (магістреському) рівні, надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ковтун Тетьяна Антонівна (гарант ОПП)
або за телефонами:
+380679212974 Ковтун Тетьяна Антонівна (гарант ОП)
+380505328225 Лапкіна Інна Олександрівна

Метою освітньої програми «Управління проєктами» є підготовка фахівців нового типу, здатних здійснювати управління на всіх стадіях реалізації проєкту, приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення, інтегрувати інноваційні процеси, здійснювати комплексне планування проєктів з метою досягнення сталого розвитку компанії.

Проєктне управління стало невід’ємною частиною будь-якого успішного підприємства. Команда проєкту організує ефективну роботу підприємства, забезпечуючи управління витратами та ризиками під задані проєктні характеристики майбутнього продукту, який враховує потреби сучасного ринку.

Фахівці «Управління проєктами» можуть займати керівні посади на промислових підприємствах, в проектних установах, в органах державного управління та місцевого самоврядування, зокрема:

 • керівник (менеджер) проєктів різних галузей економіки;
 • директор з розвитку;
 • головний інженер проєкту;
 • керівник проєктного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспорті, підприємствах зв’язку;
 • керівник планово-фінансового департаменту різних фірм, організацій, компаній;
 • керівник відділу проєктування;
 • менеджер з управління ризиками;
 • аналітик інвестиційних компаній і фондів.

Відео-презентація спеціальності 073 Менеджмент (Управління проєктами)

Основні дисципліни, що вивчають студенти відповідно до освітньої програми «Управління проєктами»:

 • Менеджмент та адміністрування;
 • Логістика;
 • Основи теорії конкуренції;
 • Ризик-менеджмент;
 • Маркетинг партнерських взаємодійї;
 • Ризик-менеджмент;
 • Основи інвестиційного менеджменту;
 • Основи підприємництва;
 • Антикризовий менеджмент;
 • Управління транспортними процесами та системами;
 • Управління якістю та сертифікація продукції;
 • Технологія прийняття управлінських рішень;
 • Управління ресурсами та витратами підприємства;
 • Етика ділового спілкування;

Навички та вміння, отримані в ході навчання:

 • пошук і оцінка нових ринкових можливостей;
 • вміння формулювати бізнес-ідеї та моделювати бізнес-процеси;
 • володіння основними методами та інструментами менеджменту
 • вміння приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
 • оцінка впливу інвестиційних рішень на ринкову конкурентоспроможність компанії;
 • аналіз ризиків та конкурентного середовища;
 • оцінка умов і наслідків управлінських рішень;
 • участь в розробці і реалізації маркетингової стратегії;
 • володіння методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні;
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом;
 • участь у впровадженні інновацій;
 • розуміння сучасної системи управління якістю;
 • взаємодія зі службами інформаційних технологій і вміння ефективно використовувати інформаційні системи.

При успішному завершенні курсу навчання видається диплом державного зразка. В дипломі вказується, що здобута кваліфікація: “Керівник проектів та програм в сфері матеріального, нематеріального виробництва”

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

 В рамках співпраці ОНМУ з WSZOP (Wyzsza szkoła zarzadzania ochronapracy w Katowicach, Вища школа охорони праці в Катовіцах, Польща) реалізується Програма 2D – подвійний диплом. Надається можливість при навчанні в магістратурі за спеціальністю Менеджмент та освітньою програмою УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ одночасно отримати дипломи: ОНМУ державного зразка – “Керівник проектів та програм в сфері матеріального, нематеріального виробництва” та європейського WSZOP - Європейський диплом магістра навчального напрямку “Управління” за спеціальністю “Управління проектами”.

 Переваги участі в Програмі 2D:

 • Програма 2D не перериває навчання в ОНМУ, а реалізується паралельно
 • Програма 2D включає 2-місячне навчання в Польщі, до складу якого входять 2-тижневі курси польської мови
 • Подібні дисципліни, що вивчаються в ОНМУ, зараховуються WSZOP
 • Дипломна робота, що написана та захищена в ОНМУ, зараховується WSZOP
 • Можливе стажування для студентів Програми 2D за програмою POWER 3.1 та для випускників Програми 2D за програмою Erasmus+ в Польщі (польська мова) або іншій країні ЄС (англійська мова)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем в Одеському національному морському університеті

Обговорення освітніх програм

Проєкт освітньої-професійної програми «Управління проєктами» другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 073 "Менеджмент" на 2023-2024 навчальний рік

Увага!
Відгуки та пропозиції прохання надсилати

за телефоном +380679212974 Ковтун Тетяна Антонівна


Проєкт освітньої-професійної програми «Проєктний менеджмент» другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 073 "Менеджмент" на 2023-2024 навчальний рік

Увага!
Зворотній зв'язок стейкхолдерів стосовно проєкту освітньо-професійної програми "Проєктний менеджмент" за спеціальністю 073 "Менеджмент" рівня магістратури

телефон: +380679212974 Ковтун Тетяна Антонівна

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background