Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід'ємний та обов'язковий компонент освітньо-професійної програми "Бізнес на морському транспорті" підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті здобувачами вищої освіти в університеті та їх поглибленню.

Завдяки співправці з нашими компаніями-партнерами, студенти можуть проходити стажування та працевлаштуватися в компаніях морської галузі. У 2023 році між Одеським національним морським університетом та компаніями "Портус Лібера", "Мортелеком", "Селект Блекс Сі Турс" були укладені договори про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

ТОВ "Портус Лібера"

ТОВ "Мортелеком"

ТОВ "Селект Блекс Сі Турс"

Наверх