20-21 вересня в ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ОНМУ) відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ІУСТ- ОДЕСА -2017).

У конференції взяли участь викладачі, аспіранти, співробітники вузів і наукових організацій, які обмінювалися досвідом науково-практичних досліджень в: удосконаленні інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери; оптимізації і управлінні транспортними процесами і системами; комп'ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; управління захистом інформаційних систем; інформаційних інтелектуальних технологіях для автоматизованих системах обробки даних і управління; паралельних і розподілених технологіях обробки даних великого обсягу в інформаційних системах; інформаційних технологіях управління проектами; математичному моделюванні і оптимізації в інформаційних управляючих системах.

Матеріали наукових праць конференції будуть видані окремим збірником вигляді додатку до збірника наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету», включеної до переліку наукових фахових видань України, з присвоєнням йому ISBN, УДК та ББК та розсилкою в найбільші вузи і науково технічні бібліотеки України та зарубіжжя.

Наверх

background