Базова організація:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ОНМУ)
http://www.allconferences.com/c/information-control-systems-and-technologies-icst-odessa-2016-odessa-2016-september-20
https://icstodua.wordpress.com
вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65029
20 - 22 вересня 2016 р.

На конференцію запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники вузів і наукових організацій.

Метою конференції є обмін досвідом науково-практичних досліджень в: удосконаленні інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери; оптимізації та управлінні транспортними процесами і системами; комп'ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; .Управління захистом інформаційних систем; інформаційних інтелектуальних технологіях для автоматизованих системах обробки даних і управління; паралельних і розподілених технологіях обробки даних великого об'єму в інформаційних системах; інформаційних технологіях управління проектами; математичному моделюванні та оптимізації в інформаційних управляючих системах.

Матеріали наукових праць конференції будуть видані окремим збірником вигляді додатку до збірника наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету», включеної до переліку наукових видань ВАК України, з присвоєнням йому ISBN, УДК ​​та ББК, розсилкою в найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки України та зарубіжжя.

Інформаційний лист

Наука

Menu
Наверх

background