Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітньо-професійна програма: Управління портами і терміналами

Форми навчання: очна та заочна.

Термін навчання:

1 рік і 4 місяця

Відео-презентація спеціальності 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технічного і технологічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку.

Успішність будь-якого порту визначається рівнем підготовки ключових кадрів - тих професіоналів, які безпосередньо керують портом і відповідають за його розвиток.

У рамках цієї програми здійснюється фундаментальна підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних у процесі навчання та під час практичної діяльності розв’язувати складні задачі та проблеми в цілому у галузі транспорту, а також у сфері управління портами і терміналами.

Переваги освітньо – професійної програми «Управління портами і терміналами»:

  Освоєння під керівництвом досвідчених викладачів теоретичного курсу, який складається:
 • з основних дисциплін - Управління роботою портових операторів, Управління розвитком портів і терміналів, Теоретичні основи дослідження технологічних процесів в порту, Фрахтові ринки, Проектний аналіз, Управління ланцюгом постачань та ризиками в логістиці, Теоретичні основи функціонування транспортних систем, Теоретичні основи організації і управління морським та річковим флотом, Організація експедиторського і митно-брокерського обслуговування транспортних процесів, Теорія і практика інтермодальних перевезень.
 • з вибіркових дисциплін - Сучасні транспортні технології, Транспортно-складські системи, Документаційне забезпечення управління на підприємствах транспорту, Управління персоналом, Організація морських та річкових круїзів, Форми судноплавства, Ділові комунікації в бізнесі, Стратегічне управління логістичними системами, Креативні технології та інновації.

  Здобуття професійно орієнтованої практичної підготовки:
 • з оволодінням основних навичок для проведення досліджень і написання наукової роботи;
 • з участю в експлуатаційній і проектно-технологічній діяльності вітчизняних і зарубіжних транспортних компаній, портів і терміналів;
 • з можливістю участі в науково-практичних Всеукраїнських та Міжнародних конференціях з публікацією матеріалів досліджень в авторитетних галузевих виданнях;
 • з можливістю вдосконалення своїх знань в зарубіжних навчальних закладах.

  Отримання освіти за магістерською програмою «Управління портами і терміналами» надає широкі можливості:
 • для працевлаштування у різних сферах потового бізнесу в Україні і за кордоном;
 • для отримання профільної освіти у портовій галузі для подальшого кар’єрного росту;
 • для підвищення кваліфікації працівників морських портів;
 • для продовження навчання в аспірантурі, підготовки та захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю «Транспортні технології».

Кар’єрні можливості.

Випускники ОНМУ, які здобувають ступінь магістра в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» за освітньо-професійною програмою «Управління портами і терміналами» працюють на керівних посадах транспортних підприємств різного профілю та різної форми власності; у відділах і службах морських і річкових портів, терміналів і складських комплексів; у транспортних відділах міжнародних транснаціональних корпорацій; в органах державного управління транспортом; у транспортних відділах муніципальних установ; у підрозділах транспортної інспекції України; в Адміністрації морських портів України; в регіональних та місцевих підрозділах митної служби України; в службах експлуатації флоту судноплавних підприємств; в брокерських фірмах, сюрвейєрських, стивідорних, агентських, крюїнгових, транспортно-експедиторських компаніях; науково-дослідних та громадських організаціях транспортного напряму; у середніх і вищих навчальних закладах за відповідним профілем освіти.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background