Які основні переваги професії «економіст»?

Перевагами професії «економіст» є стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у різних сферах економіки. Це творча професія, пов'язана з аналітикою, обґрунтуванням і прийняттям рішень у галузі економіки і фінансів.

У чому переваги підготовки бакалаврів економіки в ОНМУ?

Основна конкурентна перевага бакалаврів економіки, підготовлених в Одеському національному морському університеті, – у поєднанні універсальності їх освіти зі знаннями специфіки роботи морської галузі. Не випадково більшість наших випускників працюють у морських компаніях. Сьогодні у нас навчаються діти та онуки випускників водного минулих років, що говорить про затребуваність спеціальності незалежно від віянь часу і моди.

Ще 7 причин для вибору спеціальності «Економіка» в Одеському національному морському університеті:

1. Працевлаштування всіх бажаючих випускників

2. Сучасні методи навчання

3. Зв'язок навчального процесу з роботою реальних компаній

4. Навчання на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

5. Практичне навчання студентів, стажування та майстер-класи

6. Доброзичлива атмосфера та індивідуальний підхід до кожного студента

7. Досвідчені висококваліфіковані викладачі

Ким я зможу працювати з дипломом економіста?

  З дипломом економіста можна вибирати з широкого переліку професій економічної сфери або створити власний бізнес, стати підприємцем. Ось неповний список – ким стають наші випускники:

 • Економістами на транспортних і виробничих підприємствах, у торгових фірмах, туристичних компаніях, банках та інвестиційних компаніях
 • Фінансистами та фінансовими директорами
 • Керівниками та власниками підприємств
 • Начальниками економічних підрозділів
 • Головними бухгалтерами
 • Фахівцями в галузі фінансово-економічної безпеки підприємств
 • Фінансовими контролерами
 • Фінансовими та бізнес-аналітиками
 • Фахівцями в галузі страхування та оцінки ризиків
 • Фахівцями по роботі з персоналом і крюінг-менеджерами
 • Консультантами в економічній сфері, податковими консультантами
 • Фахівцями із зовнішньоекономічної діяльності та логістики
 • Аналітиками в галузі інвестування та ринків цінних паперів
 • Аудиторами
 • Економістами за кредитними та лізинговими операціями
 • Фахівцями з продажу товарів і послуг
 • Оцінювачами бізнесу
 • Девелоперами і фахівцями в сфері нерухомості
 • Маркетологами у сфері торгівлі товарами та послугами
 • Фахівцями з управління проектами
 • Фахівцями з бізнес планування та бюджетування
 • Стартап-менеджерами
 • Фахівцями в сфері електронної комерції
 • PR-менеджерами
 • Журналістами в економічній сфері

Які спеціалізації є на спеціальності «Економіка» в ОНМУ?

На бакалаврському рівні за спеціальністю 051 «Економіка» ми пропонуємо дві освітньо-професійні програми (або спеціалізації) – «Економіка підприємства» та «Міжнародна економіка».

Чи правда, що на спеціальності «Економіка» у навчальному плані дуже багато вищої математики?

У програмі спеціальності «Економіка» є вища математика тільки на першому курсі, також як і на будь-яких інших економічних, а також деяких гуманітарних спеціальностях. Програма з вищої математики, до речі, однакова для всіх економічних спеціальностей.

Економіка, в розумінні багатьох, галузь «сухих чисел», серед абітурієнтів існує стереотип про те, що економіка це математика, і тому багато хто вважає «це не моє». Хотілося б розвіяти цей міф, так як економіка – це, перш за все, наука про те, як люди приймають рішення. Основним завданням економіки є формування особистості з розвиненим мисленням, яка володіє актуальними компетенціями і готова до життєвих реалій та підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Чи є у вас бюджетні місця?

Так, як правило, бюджетні місця є в бакалавраті та магістратурі. Кількість бюджетних місць щороку різна. В останні роки на спеціальності «Економіка» їх кількість становила до 20% від ліцензійного обсягу.

Які сертифікати ЗНО необхідні для вступу до бакалаврату на спеціальність «Економіка» на 1 курс?

Для вступу на бюджетну форму у 2020 році були необхідні сертифікати ЗНО:

• Українська мова та література

• Математика

• Іноземна мова або географія

Для вступу на контрактну форму у 2020 році були необхідні сертифікати ЗНО:

• Українська мова та література

• Історія України або математика

• Іноземна мова або географія

З яким середнім балом можна поступити на бюджет?

Орієнтовно конкурсний бал на бюджет – від 180 балів і вище. У розрахунку конкурсного бала враховуються результати ЗНО та середнього бала атестата.

Які знання потрібні для того, щоб стати топ-менеджером?

На багатьох спеціальностях і спеціалізаціях абітурієнтів обіцяють зробити управлінцями або топ-менеджерами. Давайте розбиратися.

Неможливо управляти підприємством без знання фінансів, основ бухгалтерського обліку, видів фінансової звітності. У радянські часи фахівці з технічною освітою очолювали багато підприємств, у тому складі, транспортні. Але в умовах ринкової економіки все змінилося ще 30 років тому.

У цивілізованих західних країнах керівників підприємств без економічної освіти практично немає, це нонсенс. Саме тому, попрацювавши в компаніях якийсь час, випускники різних спеціальностей приходять отримувати економічну освіту. І це не дивно, адже топ-менеджер або власник бізнесу повинен як мінімум розуміти, про що говорить його головний бухгалтер або фінансовий директор, а також вміти читати фінансову звітність, вміти аналізувати економічні показники. Детально цьому вчать тільки на нашій спеціальності 051 «Економіка».

І звичайно для економіста важливо знати професійну англійську та інші іноземні мови для комунікації із зарубіжними партнерами і роботи на міжнародних ринках.

Чи можуть студенти спеціальності «Економіка» брати участь у міжнародних програмах обміну студентами?

Так, в Одеському національному морському університеті є різні програми міжнародного обміну. Університет є учасником міжнародного проекту Erasmus + K1, в рамках якого студенти можуть провести 1 семестр, навчаючись за своєю спеціальністю в університетах європейських країн (Латвія, Норвегія, Польща та інші).

В ОНМУ діє низка двосторонніх програм обміну в рамках співпраці між університетами. Такі програми передбачають поїздки студентів і викладачів з метою ознайомлення із зарубіжними університетами, участь у конференціях, семінарах, літніх школах. Партнерами ОНМУ є університети США, Німеччини, Болгарії та Греції. ОНМУ активно співпрацює з Вищою школою бізнесу в Польщі в рамках підготовки бакалаврів і магістрів з можливістю отримання подвійних дипломів.

Які дисципліни викладаються у бакалавраті на спеціальності «Економіка» в ОНМУ?

До основних дисциплін бакалаврського рівня відносяться: мікроекономіка і макроекономіка, економіка підприємства, економічна діагностика, фінанси, світова економіка і міжнародні економічні відносини, менеджмент, маркетинг, підприємництво, професійна англійська мова, податкова система, бухгалтерський облік, банківська справа, цифрова економіка, зовнішньоекономічна діяльність, економіка морського транспорту і багато інших.

Хто викладає професійні дисципліни на спеціальності «Економіка» в ОНМУ?

На випусковій кафедрі працює висококваліфікований викладацький склад – три доктори економічних наук, професорів, дев'ять кандидатів економічних наук, доцентів. Ми постійно оновлюємо навчальний контент для якісної підготовки наших студентів. Всі викладачі на регулярній основі проходять стажування на підприємствах. Частина викладачів мають досвід практичної роботи. Провідні викладачі отримали міжнародні сертифікати в галузі економіки, корпоративних фінансів та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Як організована практика студентів бакалаврату спеціальності «Економіка» в ОНМУ?

На 3-му курсі студенти проходять обов'язкову виробничу практику, а на 4-му курсі – переддипломну практику на підприємствах. Практику можна проходити на будь-якому підприємстві за вибором студента. Як правило, наші студенти вибирають портові адміністрації, приватні стивідорні підприємства, судноплавні, логістичні та інші морські компанії, а також банки та інші фінансові інститути.

Ми також організуємо додаткові факультативні заходи для наших студентів: майстер-класи та зустрічі з провідними фахівцями в галузі економіки і фінансів, ділові ігри, участь у науково-практичних конференціях, клуби економістів і фінансистів та інше. Крім того, для студентів проводяться навчальні екскурсії на підприємства Одеси, Южного і Чорноморська, на яких студенти мають можливість поспілкуватися з фахівцями і задати питання.

Де працюють випускники спеціальності «Економіка» ОНМУ?

Наші випускники працюють в економічних відділах на державних і приватних підприємствах в морських і річкових портах, у стивідорних і судноплавних компаніях, транспортно-експедиторських і логістичних фірмах, в агентських, крюїнгових, брокерських фрахтових компаніях, у проектних організаціях морського транспорту, на суднобудівних і судноремонтних заводах, не тільки в Україні, але і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, в аналітичних відділах фінансово-промислових груп і холдингів, а також у банківських установах, інвестиційних компаніях, консалтингових фірмах, страхових організаціях, круїзних компаніях і туристичних фірмах.

Роботодавці наших випускників – філії Адміністрації морських портів України в Одеському, Южному, Чорноморському та інших портах, великі приватні стивідорні компанії «Трансінвестсервіс», «Бруклін-Київ» та інші, судноплавні компанії – «Маєрск», «Укрферрі», Українське Дунайське пароплавство, Укррічфлот, сервісні компанії «Формаг», «MSC Crewing Services» та багато інших, Приватбанк, Ощадбанк та інші компанії в Україні та за кордоном. Також наші випускники очолюють власні промислові, транспортні та туристичні компанії.

Чи правда, що ринок праці перенасичений економістами?

Можливо, ринок перенасичений фахівцями з дипломами різних економічних спеціальностей. Однак економісти з якісною підготовкою нарозхват. Викладачі кафедри економіки та фінансів регулярно займаються працевлаштуванням випускників, і не було випадків, щоб хтось із наших випускників залишився не затребуваним. До нас звертаються роботодавці, бувають дуже привабливі пропозиції, і треба сказати, що у випускників вимоги до умов роботи досить високі, на маленьку зарплату наші випускники не йдуть. Знання специфіки підприємств морського транспорту та англійської мови дає нашим випускникам додаткові переваги на ринку праці.

Чи займається випускаюча кафедра працевлаштуванням випускників спеціальності «Економіка» в ОНМУ?

Так, ми підтримуємо тісні зв'язки з роботодавцями і сприяємо працевлаштуванню наших студентів. У останні роки пропозицій з боку підприємств морської галузі стало більше, іноді наші кращі випускники стоять перед вибором, яку конкретно сферу діяльності або компанію вибрати.

Варто відзначити і той факт, що більшість студентів старших курсів поєднують навчання і роботу за фахом, де-факто реалізуючи дуальну форму навчання, поширену в розвинених країнах, і поки не впроваджену в Україні з причин організаційного та фінансового характеру.

Чи забезпечує ОНМУ іногородніх студентів гуртожитком?

Так, іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. ОНМУ має два студентських гуртожитки, розташованих в центрі міста, поруч з університетом.

На який курс можна вступити до бакалаврату на спеціальність «Економіка» після коледжу?

Вступити до бакалаврату на спеціальність 051 «Економіка» після коледжу на базі молодшого спеціаліста можна на 3 курс в тому випадку, якщо в коледжі навчання було за спорідненою спеціальністю (наприклад, комерційна діяльність, економіка і т.д.). Якщо спеціальність не має відношення до економіки (наприклад, технічна), то можна вступити на 2 курс.

Скільки коштує навчання в бакалавраті?

Вартість навчання на контрактній основі в бакалавраті в 2020 році становила 18000 грн. за перший рік навчання на денній формі та 13500 грн. – на заочній.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background