Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП «Економіка морського транспорту» на другому (магістреському) рівні, надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Хотєєва Налія Віталіївна
або за телефонами:
+380975584371 Хотєєва Налія Віталіївна (гарант ОП)
+380679764505 Жихарєва Влада Вікторівна

Освітньо-професійна програма Економіка морського транспорту та навчальні плани
ОПП 2023 Опис ОПП 2023 Навчальний план очна 2023
Навчальний план заочна 2023
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
ОПП 2022 Опис ОПП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
ОПП 2021 Опис ОПП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2021
ОПП 2020 Опис ОПП 2020 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2020
ОПП 2019 Опис ОПП 2019 Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2019


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП
Назва навчальної дисципліни Робочі програми дисциплін Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Обов’язкові компоненти ОПП
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОК1. Професійна англійська мова
ОК2. Проєктний менеджмент
ОК3. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю
ОК4. Мікроекономіка (поглиблений рівень)
ОК5. Макроекономіка (поглиблений рівень)
ОК6. Кількісні методи в економіці
ОК7. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини
ОК8. Корпоративна і бізнес стратегія
ОК9. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків
Дисципліни циклу професійної підготовки за ОПП
ОК10. Економіка судноплавних компаній
ОК11. Економіка портової діяльності
ОК12. Економіка підприємств сервісної діяльності

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН З КАТАЛОГУ ОНМУ ДО ОПП

Назва навчальної дисципліни Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Дисципліни вільного вибору професійної та практичної підготовки (за ОПП)
ВБК1. Економічна діагностика
ВБК2. Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень
ВБК3. Управління ризиками в проєктах
ВБК4. Морська логістика
ВБК5. Оцінка вартості бізнесу
ВБК6. Фрахтування
ВБК7. Креативні технології та інновації
ВБК8. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБК9. Міжнародне економічне право
Дисципліни зальноуніверситетського рівня та інших освітніх програм
ВБК10. Моніторинг виконання проєкту
ВБК11. Управління закупівлями та постачанням в проєктах
ВБК12. Логістика в управлінні проєктами
ВБК13. Етика в управлінні
ВБК14. Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств
ВБК15. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
ВБК16. Фрахтові ринки
ВБК17. Програмні засоби аналізу даних
ВБК18. Кібербезпека на підприємстві
ВБК19. Управління економічними процесами в логістичних системах
ВБК20. Фінансово-економічна безпека підприємства
ВБК21. Економічна діагностика
ВБК22. Економічна розвідка
ВБК23. Методи стратегічного менеджменту в проєктах
ВБК24. Соціальні та екологічні проєкти
ВБК25. Комерційна експлуатація флоту та дослідження фрахтових ринків
ВБК26. Фрахтово-брокерські операції
ВБК27. Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем
ВБК28. Надійність та безпека інформаційних систем
ВБК29. Економічні кластери
ВБК30. Економічні засади ризик-менеджменту
ВБК31. Злиття та поглинання
  • Залучення потенційних роботодавців до аудиторних занять на ОПП

Здобувачі про спеціальність 051 «Економіка»


Наші партнери
Наверх

background