Зрозуміло, що в епоху ринкової економіки фахівець із вищою економічною освітою – фігура затребувана. Але, фахівець з якою саме підготовкою, і якими знаннями?

Факультет економіки і управління Одеського національного морського університету готовить економістів по освітньому стандарту останнього покоління. В 2016 році оголошений набір бакалаврів, спеціалістів і магістрів на спеціальність 051 «Економіка» і спеціалізовану освітню програму з професійною орієнтацією в сфері економічного управління в галузі економіки морського транспорту.

Сьогодні бакалавріат по економіці – це:

 • • Широка область професійної діяльності (економічні, фінансові, маркетингові, виробничо-економічні й аналітичні служби організацій різних галузей, сфер і форм власності, фінансові, кредитні й страхові установи, органи державної та муніципальної влади і т.ін.);
 • • Унікальне сполучення класичної економічної освіти та прикладних навичок по економіці з орієнтацією на галузеву специфіку (серед дисциплін навчального плану – мікроекономіка і макроекономіка, економетрика, бухгалтерський облік, аудит, фінанси, економіка підприємства, міжнародна економіка, основи транспортного бізнесу, основи економіки морського транспорту та ін.);
 • • Актуальні ринкові професійні компетенції (розрахунково-економічна, аналітична, організаційно-управлінська та ін.).
 • Головна конкурентна перевага бакалаврів економіки, підготовлених в ОНМУ, укладається в сполученні універсальності їх освіти зі знанням специфіки роботи морського транспорту. Бакалаври одержують серйозну теоретичну підготовку в галузі бухгалтерського обліку, економічного та фінансового аналізу, економіки підприємства, фінансових відносин і кредиту, внутрішнього та зовнішнього аудита.

  На рівні спеціалітету і магістратури на основі спеціальності 051 «Економіка» з 2016 року введені спеціалізовані освітні програми «Економіка морського транспорту», які крім загальноекономічних дисциплін, таких як економічна діагностика, фінансовий менеджмент та інших, передбачають галузеві дисципліни, пов'язані з одержанням знань і навичок у сфері економіки та організації портового господарства, судноплавних компаній і сервісних підприємств морського транспорту.

  Важливим етапом навчання на всіх рівнях є різні види практики студентів у державних і комерційних структурах, на провідних підприємствах галузі, майстер-класи й зустрічі із провідними економістами транспортних підприємств. При проходженні виробничої практики передбачене реальне навчання студентів фахівцями економічних підрозділів.

  Серед достоїнств професії «економіст» слід зазначити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у різних сферах економіки. Спеціалізація в галузі морського транспорту на рівні спеціалітета і магістратури дає випускникам додаткові можливості при працевлаштуванні або організації власної справи.

  Сьогодні наші випускники займають посади в економічних відділах на державних і приватних підприємствах – у морських і річкових портах, в стивідорних і судноплавних компаніях, у транспортно-експедиторських і логістичних фірмах, в агентських, крюїнгових, шипчандлерських, брокерських фрахтових компаніях, на суднобудівних і судноремонтних заводах, у проектних організаціях морського транспорту, в тому числі за рубежем – у країнах Європейського Союзу, в Росії, Грузії та інших країнах, в аналітичних відділах фінансово-промислових груп і холдингів, а також у банківських установах, інвестиційних компаніях, консалтингових фірмах, страхових організаціях, логістичних компаніях і туристичних фірмах. Престижна економічна освіта в сфері морського бізнесу відкриває блискучі перспективи працевлаштування, для наших випускників відкриється шлях до успішної кар'єри в Україні або за рубежем, у глобальних міжнародних транспортних компаніях.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background