Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Освітня програма Туризм (морський та річковий)

Форми навчання: очна та заочна.

Термін навчання:

1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;

Туризм (морський та річковий)

Офіційна сторінка освітньої програми «Туризм (морський та річковий)»

Сторінка спеціальності у

Сторінка спеціальності в

Сторінка спеціальності в

  Унікальністю освітньої програми «Туризм (морський та річковий)» є:

 • ОП орієнтована на вивчення сучасних тенденцій розвитку в туристичній діяльності, а її прикладна спрямованість націлена на аспекти розвитку морського та річкового туризму;
 • завдяки багаторічному та всебічному досвіду викладачів ОНМУ з підготовки фахівців для водного транспорту, студенти мають можливість ґрунтовно опанувати дисципліни, які орієнтовані на поглиблене вивчення спеціалізованого виду туризму - морського та річкового;
 • унікальне навчальне оснащення, яке дозволяє забезпечити практичну підготовку здобувачів для морського та річкового туризму;
 • проходження практик на підприємствах та в компаніях, які забезпечують організацію та здійснення морських та річкових подорожей, у тому числі круїзів, формує у здобувача вищої освіти спеціальні компетенції;
 • поглиблення фахових знань та можливість вивчення дисциплін на іноземній мові підвищує професійну цінність здобувачів вищої освіти на мультикультурному ринку праці в туристичній індустрії.

  Основні дисципліни освітньої програми «Туризм (морський та річковий)»:

 • Туризмологія: історія та методологія науки туризму
 • Проєктування туристичного продукту в морському та річковому бізнесі
 • Підприємницька діяльність в морському та річковому туризму
 • Інформаційні технології в туризмі (англійською мовою)
 • Організація морських та річкових круїзів
 • Професійна англійська мова
 • Охорона праці та цивільний захист в галузі
 • Методологія і організація наукових досліджень

  Вибіркові дисципліни освітньої програми «Туризм (морський та річковий)»:

 • Маркетинг в морському та річковому туризмі
 • Управління підприємствами сфери туризму
 • Бізнес і стартапи
 • Потенціал та розвиток підприємства
 • Інноваційна діяльність підприємств туризму
 • Інноваційні тренди в морському та річковому туризмі
 • Світовий ринок туристичних послуг
 • Світовий ринок дестинацій морського та річкового туристичного бізнесу
 • Економіко-математичне моделювання розвитку морського та річкового туризму (англійською мовою)
 • Рекреаційні туристичні системи світу і України
 • Міжнародна туристична політика
 • Міжнародна туристична діяльність
 • Яхтовий круїзний бізнес
 • Інфраструктура морських та річкових дестинацій
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Антикризове управління в сфері морського та річкового туризму
  Випускники можуть працювати на посадах:
 • Керівник підприємства сфери обслуговування
 • Керівник туристичної фірми морського та річкового транспорту
 • Керівник відділу компанії в сфері послуг та гостинності
 • Керівник та координатор в сфері обслуговування на круїзному судні
 • Бізнес-аналітик світового ринку туристичних послуг та туристичних дестинацій
 • Підприємець у сфері туризму (морського та річкового)
 • Консультант, радник, експерт з туризму (морського та річкового)
 • Менеджер бізнес-проектів та програм розвитку морського та річкового туризму
 • Керівник управління чи департаменту з розвитку туризму
 • Викладач професійної та вищої освіти

Інформаційні буклети

Підкорюємо туристичну стихію!

Оголошення

Новини

Гід-схема

Інтерактивний довідник освітнього середовища ОНМУ

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background