Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Освітня програма
Будівництво та цивільна інженерія

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формах навчання

Для скороченої форми навчання (на базі ОУ "молодший спеціаліст" після закінчення коледжів і технікумів за напрямом "Будівництво"): денна форма навчання - 2 роки; заочна - 3 роки.

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП Будівництво та цивільна інженерія на першому (бакалаврському) рівні надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мироненко Ігор Миколайович або за телефонами:
099-228-2681 Мироненко Ігор Миколайович
067-982-0663 Литвиненко Вікторія Вікторівна

Проєкт ОП Будівництво та цивільна інженерія (2023)

Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників, які здійснюють проектування, будівництво та технічну експлуатацію промислових, цивільних, житлових, гідротехнічних будівель та споруд. 

В процесі навчання студенти оволодівають знаннями та навичками проектно-вишукувальної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності.

Випускники факультету отримують затребувану кваліфікацію: «Бакалавр за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія"», що відкриває перед ними широкі перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-будівельників здійснюється із застосуванням сучасних форм та методів навчання.

Під час навчання на факультеті студенти проходять навчальні геодезичну, геологічну, гідрологічну практики. Факультет має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на ділянках узбережжя Чорного моря та в його акваторії, в будівельних компаніях. Процес підготовки наших фахівців включає і виробничі практики, під час яких студенти отримують навички та досвід роботи в будівельних фірмах, морських і річкових портах, в проектних та науково-дослідних організаціях.

Наші студенти освоюють програмні комплекси, які використовуються для проектування та інженерних розрахунків в будівництві - «Autodesk», «Revet», «Ліра», «Мономах», «SCAD», «Concord», «Plaxis» та ін.

Відео-презентація спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Опір матеріалів
 • Будівельне матеріалознавство
 • Гідравліка та технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна геологія  і гідрогеологія
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти
 • Будівельна механіка
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст та транспорт
 • Технологія та організація будівництва
 • Будівельні конструкції
 • Конструкції гідротехнічних споруд
 • Інженерні вишукування
 • Високотехнологічні позаберегові споруди
 • Проектування в системі Autodesk
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище
 • Наукові дослідження та експеремент

Наскрізна програма практики

Випускники з цієї спеціальності працюють:

У морських і річкових портах; перевантажувальних комплексах та терміналах; в будівельних компаніях; в проектних організаціях та науково-дослідних інститутах, в вищих навчальних закладах та ін.

Наші випускники можуть займати посади:

 • Інженер-будівельник
 • Інженер-гідротехнік
 • Проектувальник
 • Розробник вузлів
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Інженер з якості
 • Інженера-лаборант
 • Конструктор з розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд
 • Головний інженер проекту
 • Науковець і викладач в навчальних закладах

Випускники про спеціальність

Оголошення

Новини

Гід-схема

Інтерактивний довідник освітнього середовища ОНМУ

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background